Complexgegevens

Complexnummer
523914

Omschrijving

Inleiding

Het boerderijcomplex bestaat uit de volgende beschermde onderdelen:

- BOERDERIJ met door een tussenlid verbonden schuur (A)

- Vrijstaande FRUITSCHUUR (B)

- BRUGGETJE (C)

BOERDERIJ met een door een tussenlid verbonden schuur, vrijstaande FRUITSCHUUR en BRUGGETJE, gebouwd ca. 1929 in traditionele ambachtelijke stijl. Kenmerkend voor deze bouwstijl is de markante kapvorm (mansarde-kap) en de relatief grote raampartijen in de gemetselde gevels die van bescheiden siermetselwerk zijn voorzien. Het complex is een fraai voorbeeld van een boerderij in Midden-Betuwe waarop fruitteelt middel van bestaan was. De aparte fruitschuur zou weldra uit het beeld verdwijnen door de toenemende ontwikkelingen in deze sector zoals het veilingwezen en de bouw van koelcellen. In het dorp Zetten, dat in de fruitteelt een centrale rol speelde is nog steeds een coöperatief veilingkantoor met koelhuis gehuisvest.

Op het erf bevindt zich een verbouwde schuur aan de achterzijde van het complex die tesamen met de erfaanleg niet onder de bescherming valt.

Complexomschrijving

Het boerenerf is gelegen aan de zuidzijde van de Veldstraat buiten de bebouwde kom van Zetten en wordt van de straat door een sloot, waarover een bruggetje, gescheiden. Boerderij en twee schuren bezitten een mansardekap die het ensemble een opmerkelijk aanzien geven. Enkele fruitbomen rechts geven tesamen met het smeedijzeren bruggetje aan het geheel een bijzonder landschappelijk karakter.

Waardering

Complex

- Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een boerderij met schuren in traditionele ambachtelijke bouwstijl. De complexonderdelen vallen behalve door hun karakteristieke bescheiden verschijningsvorm, op door hun hoge mate van gaafheid.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Veldstraat even buiten het centrum van Zetten.

- Van cultuurhistorisch belang vanwege de herinnering aan de voor de Betuwe belangrijke fruitteelt als belangrijkste middel van bestaan.