Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523916
Complexnummer
523914 - -
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82880/130
Kadastrale aanduiding
Valburg F 1957
Valburg F 1956
Bij Veldstraat 57, 6671 BW te Zetten

Omschrijving

Omschrijving

FRUITSCHUUR (B), links ten opzichte van de boerderij gesitueerd. De schuur bezit een rechthoekig grondplan, opgetrokken in baksteen (kruisverband), gedekt met een Mansardekap en belegd met gesmoorde Muldenpannen. Doorgestoken dakgordingen ondersteunen het dakoverstek. In verband met zijn funktie van koelruimte voor het fruit, zijn de van een omlopende plint voorziene gevels dubbelwandig. Het kozijn is geplaatst in de binnengevel. De vensters begane gronds zijn alle voorzien van diefijzers en opgeklampte luiken die zijn geklemd tussen een steense strek en een gecementeerde lekdorpel. De getoogde vensters bevatten een strek of rollaag maar steeds gaan deze vergezeld van een koppenlaag. De langsgevels worden boven afgesloten door een omlopende zaagtandfries die ook in de hiervoor besproken boerderij voorkomt.

De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld met begane gronds twee opgeklampte schuifdeuren. Hierboven geven schotelankers de verdiepingsvloer aan. De zolderverdieping bevat een getoogd luik en vierruits stalraampjes op gecementeerde lekdorpels. Onder de kruin van de gebroken topgevel komt deels uitgespaard in het gevelbeschot een rondvenster met zesruits raampje voor.

De LINKER ZIJGEVEL bevat vier paar vierruits ramen en is voor het overige deel blind uitgevoerd.

De ACHTERGEVEL is aan die van de voorgevel identiek maar hier ontbreekt de beschoten geveltop en het rondvenster.

De RECHTER ZIJGEVEL bezit links een opgeklampte staldeur, rechts twee gepaarde vierruits ramen. Gescheiden door een identiek beluikt venster op de hoek komt rechts nog een getoogde staldeur voor Het in tweeën gedeelde INTERIEUR, met aan de achterzijde de werkruimte en de opslagruimte, van de schuur heeft nauwelijks wijzigingen ondergaan. Belangrijk onderdeel als de schotbalken voor het afschotten van de opslag van los fruit is bewaard gebleven, alsook de dubbelwandigheid van het gebouw.

Waardering

FRUITSCHUUR gelegen naast de boerderij in dezelfde stijl opgetrokken.

- Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf en betrekkelijk zeldzaam voorbeeld van een losstaande fruitschuur bij een boerderij in traditionele ambachtelijke bouwstijl.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Veldstraat even buiten het centrum van Zetten en de relatie met de overige complexonderdelen.

- Van cultuurhistorisch belang vanwege de herinnering aan de voor de Betuwe belangrijke fruitteelt als belangrijkste middel van bestaan.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523914. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Fruitbewaarplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1929
1929
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing