Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523917
Complexnummer
523914 - -
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82880/125
Kadastrale aanduiding
Valburg F 1956
Valburg F 1957
Bij Veldstraat 57, 6671 BW te Zetten

Omschrijving

Omschrijving

Beton BRUGGETJE (C), geslagen over slootje en rustend op gemetselde landhoofden. Een smeedijzeren draaihek is geklemd tussen beide borstweringen en halverwege de brug geplaatst. Het draaihek is afgehangen aan twee kolommen die bestaan uit vier spijlen die boven samenkomen en bekroond worden door een kubus-ornament. De borstwering bevat getordeerde spijlen die zijn gevat tussen twee regels. Per brugzijde komen drie ornamenten onder de buisleuning voor die met een krul eindigt.

Waardering

BRUGGETJE met smeedijzeren borstwering en draaihek.

- Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een smeedijzeren bruggetje.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Veldstraat en de relatie met de overige complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523914. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Voetgangersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1929
1929
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing