Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523984
Complexnummer
523983 - De Plakke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82890/27
Kadastrale aanduiding
Nunspeet A 845
Nunspeet A 850
Nunspeet A 846
Nunspeet A 847
Nunspeet A 851
Nunspeet A 848
Nunspeet A 849
Plakkewegje 13, 8071 SW te Nunspeet

Omschrijving

Omschrijving

BOERDERIJ (1) van het hallehuistype gebouwd op een rechthoekige plattegrond en één bouwlaag tellende onder een afgewolfd zadeldak gedekt met riet. In het rechter zijschild bevindt zich een hoog opgaande gemetselde schoorsteen. De uit verschillende perioden daterende gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband.

De VOORGEVEL (noordgevel) is voorzien van een gepleisterde plint en houten vensters en een deur die aan de bovenzijde afgesloten zijn door een rollaag. De vensters op de begane grond zijn alle voorzien van opgeklampte luiken. De gevel bestaat uit vijf traveeën. De hoofentree is gelegen in de tweede travee en bevat een opgeklampte deur en een tweeruits bovenlicht. Links van de ingang bevindt zich een klein venster met een vierruits raam. Rechts van de hoofdingang bevinden zich twee vensters met zesruits schuiframen en laag deurtje.

De LINKER ZIJGEVEL (oostgevel) bestaat uit links de zijgevel van het achterhuis en rechts de zijgevel van het voorhuis. In het geveldeel van het achterhuis bevindt zich een mestluik en twee ijzeren stalramen alsmede een houten tweeruits stalraam. De gevel van het voorhuis bezit een vierruits ijzeren kelderlicht alsmede een onder de dakrand geplaatst vierruits ijzeren raampje. Rechts bevindt zich een opgeklampte deur. De symmetrische ingedeelde ACHTERGEVEL (zuidgevel) heeft in het midden de dubbele segmentboogvormige deeldeur aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboog met sluitsteen. Aan weerszijden van de deeldeur bevindt zich een getogen zesruits ijzeren stalraam. Uiterst links en rechts bevindt zich een mestdeur. De RECHTERZIJGEVEL bestaat uit de zijgevel van het voorhuis gevolgd door de zijgevel van het achterhuis. Op de begane grond van de zijgevel van het voorhuis bevindt zich links een venster met twee gekoppelde zesruits ramen, een liggend venster met een tweeruits raam en een klein enkelruits raampje. In de zijgevel van het achterhuis bevinden zich vier mestluiken. Het sobere INTERIEUR bezit nog diverse oorspronkelijke onderdelen zoals in het voorhuis onder meer balkenplafonds, paneeldeuren en een schouw met in het achterhuis onder meer een hilde, ankerbalkgebinten en een paardenstal.

Waardering

BOERDERIJ (1) van het hallehuistype, in huidige vorm daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw en het hoofdobject vormend van het boerderijcomplex De Plakke'

-\tVan architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hallehuisboerderij gaaf in structuur en detaillering die voornamelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw tot stand is gekomen.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de boerderij met de andere onderdelen van het complex De Plakke'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij van het hallehuistype als onderdeel van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523983. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
verbouwing
1850
1900
globaal
Boerderij met mogelijk oudere kern.

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing