Complexgegevens

Complexnummer
523983

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX DE PLAKKE' in de huidige verschijningsvorm daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw, doch mogelijk met een oudere oorsprong. De bijgebouwen dateren deels uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Het complex is gelegen in het buitengebied ten noorden van het dorp Nunspeet en valt op door zowel de volledigheid van de bijgebouwen als door de nog grotendeels oorspronkelijke erfaanleg. Het complex bestaat uit de volgende beschermde onderdelen:

1. BOERDERIJ

2. BAKHUISJE

3. VARKENSSCHUUR

4. VEESCHUUR

5. WAGENSCHUUR

6. KIPPENREN

7. HOOIBERGEN

8. ERFINRICHTING

Het erf is bereikbaar vanaf de Bovenweg via de onverharde Plakkeweg.

Waardering

BOERDERIJCOMPLEX DE PLAKKE' uit de tweede helft van de negentiende eeuw, mogelijk met een oudere oorsprong, voorzien van deels uit de eerste decennia van de twintigste eeuw daterende bijgebouwen.

-\tVan architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard in de jaren tussen 1850 en 1940 gegroeid boerderijcomplex bestaande uit een hallehuisboerderij, een bakhuisje, een varkensschuur, een veeschuur, een wagenschuur, een kippenhok, hooibergen en de erfaanleg. Vanwege de omvang en volledigheid van de bijgebouwen bezit het complex een zekere zeldzaamheidswaarde.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de verschillende onderdelen van het complex gelegen buiten de bebouwde kom van Nunspeet.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderijcomplex dat in de periode 1850-1940 haar huidige omvang en vorm gekregen heeft. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.