Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523991
Complexnummer
523983 - De Plakke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82870/9
Kadastrale aanduiding
Nunspeet A 851
Nunspeet A 850
Nunspeet A 846
Nunspeet A 848
Nunspeet A 849
Nunspeet A 845
Nunspeet A 847
Bij Plakkewegje 13, 8071 SW te Nunspeet

Omschrijving

Omschrijving

De ERFAANLEG (8) van het boerderijcomplex is bijzonder goed bewaard gebleven. Het rechthoekige terrein rond het complex wordt omgeven door boomsingels bestaande uit onder meer beuken en eiken. Min of meer parallel aan de oostelijke boomsingel bevindt zich de overharde Plakkeweg die het terrein van zuid naar noord doorsnijdt om uiteindelijk te eindigen in de weilanden ten noorden van het complex. De boerderij is evenwijdig aan de weg gesitueerd en heeft aan de zijde van het voorhuis een bloementuin. De bloementuin wordt aan de oostzijde begrensd door een bakhuisje. Ten zuiden van het bakhuisje is een varkensschuurtje gelegen. Ten noorden en westen van de boerderij bevinden zich boomgaarden. Tussen deze boomgaarden en de westelijk boomsingel bevindt zich grasland dat aan de zuidzijde begrensd wordt door een kippenhok. Ten zuiden van dit kippenhok bevindt zich eveneens grasland. Het gebied ten zuiden van het achterhuis van de boerderij dat men als eerste betreedt is voorzien van de wagenschuur, schaapskooi en twee hooibergen.

Waardering

ERFAANLEG als onderdeel van het boerderijcomplex De Plakke'.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex De Plakke' en als structurerend element van het complex.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld een erfaanleg van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523983. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boomgaard
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Erfinrichting

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1940
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing