Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523988
Complexnummer
523983 - De Plakke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82869/184
Kadastrale aanduiding
Nunspeet A 845
Nunspeet A 850
Nunspeet A 849
Nunspeet A 848
Nunspeet A 847
Nunspeet A 851
Nunspeet A 846
Bij Plakkewegje 13, 8071 SW te Nunspeet

Omschrijving

Omschrijving

WAGENSCHUUR (5) uit ca. 1900-1940 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak. Aan de oostzijde is de schuur geopend waardoor de gebintconstructie zichtbaar is. Rechts bevinden zich tussen twee gebinten een dubbele getoogde deur. Het dak is bedekt met golfplaten. Deze vervangen de oorspronkelijke bedekking met riet of dakpannen. De zijgevels en de achtergevel zijn eveneens van golfplaten voorzien.

Waardering

WAGENSCHUUR gebouwd ca.1900-1940 als onderdeel van een boerderijcomplex 'De Plakke' .

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een wagenschuur uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de wagenschuur met de andere onderdelen van het complex 'De Plakke'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een wagenschuur die een functioneel onderdeel vormt van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523983. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Wagenschuur(M)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1940
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing