Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523985
Complexnummer
523983 - De Plakke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82869/176
Kadastrale aanduiding
Nunspeet A 849
Nunspeet A 851
Nunspeet A 846
Nunspeet A 850
Nunspeet A 847
Nunspeet A 845
Nunspeet A 848
Bij Plakkewegje 13, 8071 SW te Nunspeet

Omschrijving

Omschrijving

BAKHUISJE (2) uit ca. 1900-1940 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen met op het noordelijke nokeinde een schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in halfsteens verband. De ingang is gelegen in de door een puntgevel op uitkragende schouderstukken afgesloten zuidgevel en wordt gevormd door een door een rollaag afgesloten opgeklampte deur. Links hiervan bevindt zich een getoogd vierruits raam. In de westgevel bevindt zich een halfrond ijzeren raampje. An de zijde van de noordgevel bevindt zich een aanbouw waarop de bescherming niet van toepassing is. Het interieur bezit nog een stookplaats met een deels betegelde achterwand.

Waardering

BAKHUISJE gebouwd ca.1900-1940 als onderdeel van het boerderijcomplex De Plakke' .

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een bakhuisje uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het bakhuisje met de andere onderdelen van het complex De Plakke'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakhuisje dat een functioneel onderdeel vormt van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523983. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Bakhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1940
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing