Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523990
Complexnummer
523983 - De Plakke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82870/15
Kadastrale aanduiding
Nunspeet A 846
Nunspeet A 849
Nunspeet A 850
Nunspeet A 845
Nunspeet A 847
Nunspeet A 851
Nunspeet A 848
Bij Plakkewegje 13, 8071 SW te Nunspeet

Omschrijving

Omschrijving

TWEE HOOIBERGEN (7) uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Op het erf bevindt zich aan de zijde van de achtergevel van de boerderij, ter hoogte van de schaapskooi, een drieroedige hooiberg voorzien van een schilddak belegd met golfplaten. Ten oosten hiervan, aan de andere zijde van de toegangsweg, bevindt zich een tweeroedige hooiberg, eveneens voorzien van een schilddak met een bedekking van golfplaten.

Waardering

TWEE HOOIBERGEN uit de eerste decennia van de twintigste eeuw gebouwd als onderdeel van het boerderijcomplex 'De Plakke'.

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van twee- en drieroedige hooibergen uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de hooibergen met de andere onderdelen van het complex 'De Plakke'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van hooibergen als functionele onderdelen van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523983. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hooiberg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1940
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing