Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
525262
Complexnummer
525260 - werktuigbouwkunde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82928/83
Kadastrale aanduiding
Delft E 3752
Bij Ezelsveldlaan 61, 2611 RV te Delft

Omschrijving

Inleiding

SCHOORSTEEN behorende bij het complex Wertuigbouwkunde. De via een gemetseld stookkanaal met het kolenhuis annex ketelhuis verbonden schoorsteen maakt onderdeel uit van het werktuigkundig laboratorium van de Technische Hogeschool Delft voor de afdeling Werktuig- en Scheepsbouwkunde, dat van 1905-1911 gebouwd werd in de stijl van de vroege Neo-Hollandsche Renaissance naar ontwerp van Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs J.A.W. Vrijman. Één van de drie hallen van het voormalige laboratorium was in gebruik als ketelhuis, waar stoom geproduceerd werd voor de aandrijving van de stoommachines, die in de grootste hal opgesteld stonden. Ten zuidwesten van het ketelhuis bevindt zich de schoorsteen.

Omschrijving

De schoorsteen is opgetrokken uit baksteen (kruisverband) vanuit een vierkante basis. Hoekblokken, 'kapitelen', banden en lijstwerk zijn uitgevoerd in kunststeen.

In de basis bevindt zich een ijzeren luik, dat toegang tot de schoorsteen geeft voor onderhoudswerkzaamheden. Boven de basis, die wordt afgesloten met uitkragende, natuurstenen lijsten, verspringt de sokkel trapsgewijs naar een hoge, ronde schacht. Deze verspringing geschiedt in drie delen, waarbij telkens forse, horizontale lijsten de verschillende delen accentueren. Op de hoeken zijn forse lisenen aangebracht, die eveneens met lijstwerk en 'kapitelen' de sokkel beklemtonen. Het eerste lid is achthoekig met op de hoeken forse lisenen. De twee delen daarboven zijn rond met wederom hoeklisenen. De schacht wordt met op regelmatige afstand aangebrachte banden ritmisch gearticuleerd. De sober gedetailleerde top is licht uitkragend.

Waardering

De vrijstaande schoorsteen van het werktuigbouwkundig laboratorium is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als

- uitdrukking van een functie en als functioneel onderdeel van het complex Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit;

- vanwege de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering en de hoge mate van gaafheid daarvan.

De schoorsteen heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Ezelsveldlaan en de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de omringende bebouwing, zowel van Werktuigbouwkunde als de overige, voormalige gebouwen van de Technische Universiteit.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 525260. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Ketelhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1905
1911
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Vrijman, J.A.W. ; Drenthe
architect / bouwkundige / constructeur