Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
525264
Complexnummer
525260 - werktuigbouwkunde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82928/40
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Delft E 3481
Delft E 3485 A1
Delft E 3485 A2
Delft E 3485 A3
Delft E 3485 A4
Delft E 3485 A5
Delft E 3485 A6
Delft E 3485 A199
Delft E 3485 A200
Delft E 3485 A201
Delft E 3485 A202
Delft E 3485 A203
Delft E 3485 A167
Delft E 3485 A20
Delft E 3485 A110
Delft E 3485 A114
Delft E 3485 A36
Delft E 3485 A100
Delft E 3485 A18
Delft E 3485 A91
Delft E 3485 A132
Delft E 3485 A191
Delft E 3485 A190
Delft E 3485 A124
Delft E 3485 A194
Delft E 3485 A122
Delft E 3485 A99
Delft E 3485 A17
Delft E 3485 A197
Delft E 3485 A147
Delft E 3485 A162
Delft E 3485 A87
Delft E 3485 A138
Delft E 3485 A130
Delft E 3485 A85
Delft E 3485 A37
Delft E 3485 A121
Delft E 3485 A102
Delft E 3485 A34
Delft E 3485 A160
Delft E 3485 A172
Delft E 3485 A125
Delft E 3485 A128
Delft E 3485 A186
Delft E 3485 A38
Delft E 3485 A179
Delft E 3485 A24
Delft E 3485 A27
Delft E 3485 A134
Delft E 3485 A116
Delft E 3485 A40
Delft E 3485 A30
Delft E 3485 A28
Delft E 3485 A127
Delft E 3485 A188
Delft E 3485 A29
Delft E 3485 A181
Delft E 3485 A185
Delft E 3485 A44
Delft E 3485 A14
Delft E 3485 A174
Delft E 3485 A108
Delft E 3485 A96
Delft E 3485 A51
Delft E 3485 A171
Delft E 3485 A173
Delft E 3485 A195
Delft E 3485 A22
Delft E 3485 A79
Delft E 3485 A47
Delft E 3485 A88
Delft E 3485 A81
Delft E 3485 A183
Delft E 3485 A112
Delft E 3485 A7
Delft E 3485 A141
Delft E 3485 A139
Delft E 3485 A115
Delft E 3485 A16
Delft E 3485 A25
Delft E 3485 A192
Delft E 3485 A175
Delft E 3485 A98
Delft E 3485 A193
Delft E 3485 A21
Delft E 3485 A170
Delft E 3485 A187
Delft E 3485 A196
Delft E 3485 A149
Delft E 3485 A8
Delft E 3485 A180
Delft E 3485 A31
Delft E 3485 A32
Delft E 3485 A129
Delft E 3485 A93
Delft E 3485 A142
Delft E 3485 A118
Delft E 3485 A11
Delft E 3485 A104
Delft E 3485 A177
Delft E 3485 A166
Delft E 3485 A43
Delft E 3485 A169
Delft E 3485 A42
Delft E 3485 A145
Delft E 3485 A97
Delft E 3485 A146
Delft E 3485 A103
Delft E 3485 A26
Delft E 3485 A84
Delft E 3485 A165
Delft E 3485 A164
Delft E 3485 A83
Delft E 3485 A176
Delft E 3485 A136
Delft E 3485 A131
Delft E 3485 A184
Delft E 3485 A182
Delft E 3485 A107
Delft E 3485 A178
Delft E 3485 A111
Delft E 3485 A50
Delft E 3485 A12
Delft E 3485 A94
Delft E 3485 A48
Delft E 3485 A78
Delft E 3485 A33
Delft E 3485 A143
Delft E 3485 A10
Delft E 3485 A137
Delft E 3485 A35
Delft E 3485 A105
Delft E 3485 A9
Delft E 3485 A109
Delft E 3485 A148
Delft E 3485 A39
Delft E 3485 A198
Delft E 3485 A80
Delft E 3485 A140
Delft E 3485 A89
Delft E 3485 A161
Delft E 3485 A126
Delft E 3485 A101
Delft E 3485 A113
Delft E 3485 A135
Delft E 3485 A15
Delft E 3485 A82
Delft E 3485 A163
Delft E 3485 A117
Delft E 3485 A133
Delft E 3485 A19
Delft E 3485 A46
Delft E 3485 A168
Delft E 3485 A189
Delft E 3485 A23
Delft E 3485 A92
Delft E 3485 A90
Delft E 3485 A45
Delft E 3485 A95
Delft E 3485 A106
Delft E 3485 A86
Delft E 3485 A41
Delft E 3485 A13
Delft E 3485 A49
Nieuwelaan 114, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 116, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 118, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 120, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 122, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 124, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 126, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 128, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 130, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 132, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 134, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 136, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 138, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 140, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 142, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 144, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 146, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 148, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 150, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 152, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 154, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 156, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 158, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 160, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 162, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 164, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 166, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 170, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 172, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 174, 2611 SB te Delft
Nieuwelaan 176, 2611 SB te Delft
Ezelsveldlaan 63, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 65, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 67, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 69, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 71, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 73, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 75, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 77, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 79, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 81, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 83, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 85, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 87, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 89, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 91, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 93, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 95, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 97, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 99, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 101, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 103, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 105, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 107, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 109, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 111, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 113, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 115, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 117, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 119, 2611 RV te Delft
Ezelsveldlaan 121, 2611 RV te Delft

Omschrijving

Inleiding

Voormalig UNIVERSITEITSGEBOUW behorende bij het complex Werktuigbouwkunde van de TH Delft, gebouwd in 1911, naar ontwerp van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman. Het gebouw bevatte onder meer collegezalen, de kabinetten van hoogleraren en assistenten en de bibliotheek. In 1921 werd de westelijke vleugel uitgebreid met een vierde verdieping en werd een hulpgebouw voor aero- en hydrodynamica opgetrokken. In 1942 werd op de middenvleugel een vierde verdieping toegevoegd. In de tweede helft van de jaren vijftig verhuisde de afdeling naar een nieuw gebouw aan de Mekelweg. In de jaren negentig van de twintigste eeuw is het universiteitsgebouw verbouwd tot appartementencomplex. Hierbij heeft het hoofdvolume wijzigingen ondergaan.

Omschrijving

Het universiteitsgebouw is opgetrokken vanuit een samengestelde plattegrond, die zich laat lezen als een E, waarvan de rug aan de Nieuwelaan ligt en waarvan de oostelijke poot ook E-vormig is. Aan de westelijk poot bevindt zich op de noordoosthoek een torenvolume. Dit vijf bouwlagen hoge volume met plat dak is vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken en kraagt bovenaan licht uit. Het wordt bekroond door een halfrond tegen de gevel gebouwd torentje, dat zich verzelfstandigt en afgesloten wordt met een koperen helm. Op de noordwesthoek van deze vleugel is het pand via een tussenlid van één bouwlaag met het laboratorium aan de Ezelsveldlaan verbonden. Centraal in het geveldeel aan de Nieuwelaan bevindt zich de hoofdentree. Het gebouw bestaat (van oorsprong) uit drie bouwlagen met kaplaag. De afgeplatte schilddaken worden doorsneden door de schilddaken van midden- en hoekrisalieten, die met hun noklijn parallel aan de hoofdkappen liggen. Op de hoeken van de nokken bevinden zich zinken pirons. De met blauwe leien bedekte daken bevatten dakkapellen met bescheiden steekkappen en dubbele draairamen met bovenlicht. De houten goot op klossen wordt in de gevel geaccentueerd door een sierlijst in blokmotief.

De gevels kenmerken zich door Neo-Renaissancistische detaillering in natuursteen, namelijk hardsteen en zandsteen/kunststeen als horizontaal doorlopende hardstenen banden en waterlijsten, aanzet- en sierblokjes in de boogvelden van de vensters en lijstwerk en frontons in de topgevels. Deze topgevels zijn als oud-Hollandse geveltjes anno 1600 vormgegeven. De inzwenkende, verspringende gevels worden omlijst door dekkingen met rondboogmotieven, hoekstenen met leeuwenreliëfs, bollen en waterlijsten met daartussen decoratief metselwerk. Ze zijn voorzien van een top met een rond venster en driehoekig fronton. De muurankers op alle bouwlagen zijn verrijkt met smeedwerk in diverse decoratieve patronen. In de gietijzeren vergaarbakken zijn gezichtjes verwerkt. De getoogde vensters bevatten staande, dubbele draairamen met zesdelige bovenlichten, waaronder de hardstenen waterlijsten over de gehele lengte van de gevel doorlopen. Deze waterlijsten sluiten op het begane grond-niveau de plint af.

De representatieve, asymmetrische voorgevel aan de Nieuwelaan bestaat uit een drie traveeën breed middendeel met de hoofdentree met links een negen traveeën lange vleugel en rechts een zevenassig geveldeel met op de hoek een drie traveeën breed fors hoekpaviljoen. Op alle drie de lagen bevinden zich het standaard type vensters - een enkel venster per travee - met uitzondering van drie momenten, alwaar de afstand tussen de vensters en het venstertype afwijkt. Bij de tweede tot en met de vierde travee is de afstand tussen de vensters vernauwd tot smalle muurdammen. Deze drie assen worden bekroond door een topgevel. Het drie traveeën brede middendeel bevat op de begane grond de entree geflankeerd door rechtgesloten driedelige ramen met bovenlichten, bekroond door een driehoekig fronton met in het tympaan een reliëf met een mensengezicht. Tussen de houten kozijnen bevinden zich gemetselde penanten. De tussendorpels zijn als uitkragende, natuurstenen waterlijsten uitgevoerd. De entree bestaat uit een dubbele, getoogde deur in een rondboogportiek met een hardstenen stoep. De natuurstenen deuromlijsting met bloemmotief in de zwikken wordt geflankeerd door halfzuilen met Ionische fantasie kapitelen op een hoge, hardstenen sokkel. Deze zuilen zijn verzonken in een pilastermotief. Het geheel wordt afgesloten met een 'entablement' met in plaats van een fronton een rechthoekige opbouw met pilasters in Toscaanse orde geflankeerd door klauwstukken en daarboven opnieuw een 'entablement' met segmentboogvormig fronton. Tussen de pilasters bevindt zich een rolwerk met de tekst "Technische Hoogeschool" en een reliëf met een gezicht. In het fronton een schelpmotief. Aan weerszijden van deze entree hangen twee ijzeren houders voor lantaarns. Op de verdieping zijn zes getoogde vensters met vierruits bovenlicht twee aan twee gekoppeld met een smalle bakstenen muurdam ertussen. Op de derde laag bevinden zich drie hoge, zesdelige vensters. In de topgevel bevindt zich een driedelig venster met bakstenen penanten, een uitkragende bovendorpel en een reliëf met rolwerk eronder. Het hoekpaviljoen rechts bevat op iedere bouwlaag drie brede, hoge, zes- of negendelige vensters. Deze zijn op de eerste twee bouwlagen rechtgesloten met een bakstenen ontlastingsboog met sierblokjes en boogveld en op de derde laag getoogd. Op de begane grond zijn de vensters lager geplaatst waardoor de waterlijst in hoogte verspringt. Iedere as heeft een afzonderlijke topgevel. De oostelijke zijgevel van het hoekpaviljoen aan de Nieuwelaan is drie vensterassen breed en bevat rechtgesloten, grote vensters met zes- en vierdelige ramen. De begane grond bevat kleinere vensters. De achtergevel van dit paviljoen komt overeen met de voorgevel. De achtergevel van de vleugel langs de Nieuwelaan bevat staande, getoogde vensters, die trapsgewijs verspringen (overeenkomstig de trappen van het trappenhuis), grotere staande, getoogde vensters en kleine staande vensters. Aan de westelijke zijde bevindt zich een entree met stoep.

De zijgevels van de poten van de E bevatten telkens per verdieping reeksen van brede, getoogde vensters met zesdelige ramen en op de begane grond rechtgesloten vensters. De noordelijke gevel van de westelijke poot bevat in het deel van het torenvolume kleine getoogde vensters - één per bouwlaag - met bovenin twee vensters. Overigens heeft deze gevel drie vensterassen met op de verdiepingen getoogde vensters met gekoppelde ramen en vierdelige bovenlichten. Op de begane grond rechtgesloten vensters met twee- en zesdelige ramen en een deur met bovenlicht. Deze gevelindeling herhaalt zich in de noordelijke kopgevels van de andere poten. De gevel van de middelste poot bevat in de plint keldervensters met tweedelige klepramen. De westgevel van de oostelijke poot is op begane grond niveau gepleisterd en bevat op de verdiepingen getoogde vensters met T-schuiframen en zesdelig bovenlicht. Op de noordwest hoek bevat deze gevel op de verdieping twee getoogde vensters met stolpramen en daarboven twee vensters met zesdelige ramen. Beide vensterassen worden bekroond door een topgevel. De oostelijke gevel van deze poot wijkt af en bevat een deel van één bouwlaag met topgevel, waarin grote rechtgesloten vensters en een dubbele deur zijn geplaatst en een deel met drie bouwlagen met grote rechtgesloten vensters. De achtergevel van deze poot bestaat uit een geveldeel van drie assen, dat overeenkomt met de gevels van het hoekpaviljoen aan de Nieuwelaan. Het geveldeel ten westen daarvan bevat op de eerste laag twee vensters, die in vorm en grootte overeenkomen met de vensters links daarvan. Op de verdieping komen drie getoogde vensters met dubbele stolpramen met zesdelig bovenlicht voor. Daarboven bevindt zich een getoogd venster met zesdelig raam met vierdelige bovenlichten. Een topgevel doorsnijdt de daklijst.

De vleugel aan de Nieuwelaan bestaat op de begane grond uit een ruime entreehal met natuurstenen balustraden aan weerszijden van een natuurstenen steektrap en een ruime hal met links en rechts trappenhuizen met bordestrappen. Tussen voorhal en hal tochtdeuren met meerdelige bovenlichten in getoogde openingen. Het interieur is verbouwd tot appartementen waarbij de oorspronkelijke indeling grotendeels behouden. Na de verbouwing zijn onder meer behouden: trappenhuizen met granieten treden, smeedijzeren balustrades, een trappenhuis met ijzeren trap, tegelwerk, granitovloeren, hardstenen vensterbanken, een aantal stucplafonds. De stalen constructie met geklonken kolommen, lateien en profielen is zo veel mogelijk in het zicht gelaten. Over de lengte van de gevel aan de westzijde bevindt zich een serre van één bouwlaag met ijzeren spanten en glas dak.

Waardering

Het voormalige universiteitsgebouw van Werktuigbouwkunde aan de Nieuwelaan uit 1905-1911 van architect Vrijman is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als historisch-functioneel onderdeel van het complex Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit;

- als voorbeeld van de Neo-Renaissance, vanwege de plaats die het inneemt in het oeuvre van Vrijman en vanwege de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering en de redelijke mate van gaafheid daarvan.

Het heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Nieuwelaan en de Ezelsveldlaan en de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de omringende bebouwing, zowel van het complex als de overige voormalige gebouwen van de Technische Universiteit.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 525260. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Universiteitsgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1911
1911
exact
verbouwing
1921
1921
exact
verbouwing
1942
1942
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Vrijman, J.A.W. ; Drenthe
architect / bouwkundige / constructeur