Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
525620
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Voormalige los- en laadplaats
Complexnummer: 
522197 - Afwateringskanaal
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
22 april 2002
Kadaster deel/nr: 
13135/5
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Peel en Maas
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Kesseleik
X-Y coördinaat: 
198387 - 365456

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Voormalige LOS- EN LAADPLAATS nabij de Napoleonsweg aan het einde van de Kanaaldijk. In het Afwateringskanaal waren slechts twee kanaalpanden geschikt voor kleine scheepvaart. Deze panden bestreken het traject vanaf de Noordervaart tot aan de Napoleonsweg. In het derde pand was scheepvaartverkeer onmogelijk door het sterke verval in het terrein vanaf de Napoleonsweg (waterpeil 26,10 AP) tot aan de Maas (13,25 AP). Nabij de Napoleonsweg, in 1869 nog steeds de enige verharde weg in Neer, ontstond zodoende een laad- en losplaats waar de vracht door paardenkarren werd overgenomen om in de regio verspreid te worden.

De los- en laadplaats werd tussen januari en april 1857 in traditionele stijl aangelegd naar een ontwerp van Rijkswaterstaat. Waarschijnlijk werd het werk uitgevoerd door aannemer J. Linskens uit Blerick.

Door de voltooiing van het kanaal Wessem-Nederweert in 1929 werd het Afwateringskanaal allengs minder gebruikt voor de scheepvaart. Nadat het kanaal in 1932 voor scheepvaartverkeer gesloten werd, raakte de los- en laadplaats langzamerhand in onbruik. Van eventuele los- en laadinrichtingen zijn geen restanten teruggevonden.

Het kanaal vervolgt zijn weg naar de Maas via een gemoderniseerde duiker aan de Napoleonsweg. Deze duiker valt buiten de rijksbescherming. Ook de pal naast de Napoleonsweg gesitueerde voormalige havenmeesterswoning (later café en thans woonhuis) valt buiten de rijksbescherming.

Omschrijving.

Voormalige los- en laadplaats, bestaande uit twee tegenover elkaar gesitueerde zwaaikommen voor het aan- en afmeren van de schepen die een vrachtdienst onderhielden op het kanaal. De zwaaikommen zijn gegraven als boogvormige uitsparingen in de kanaalwand en vormen tesamen een plaatselijke verbreding van het kanaalpand waardoor de schepen de mogelijkheid hadden te wenden. De kadewanden van de dubbele zwaaikom bestaan uit een aarden talud met een slechts zeer licht stijgende helling. De hellingshoek is nagenoeg gelijk aan die van het kanaalpand zelf.

Waardering.

De voormalige los- en laadplaats is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden vanwege de directe relatie met de sociaal-economische ontwikkeling en ontginning van het Peelgebied en van de direct omliggende gemeenten. Als onderdeel van het Afwateringskanaal tussen de Noordervaart en de Maas, dat als ruimtelijke structuur reeds een historisch element vormt, en vanwege de aansluiting op de Napoleonsweg is het object van belang als bijzondere uitdrukking van de historische infrastructuur in samenhang met de ontwikkeling van de vervoerssector in het Limburgs Peelgebied.

Het object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een herkenbaar bewaard gebleven historisch waterbouwkundig ensemble langs en aan het Afwateringskanaal. Vooral de directe historisch-ruimtelijke relatie met de nabijgelegen Napoleonsweg (met duiker) en voormalige havenmeesterswoning is daarbij illustratief. Het object is van belang vanwege de herkenbaar bewaard gebleven landschapsstructuur.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
KesseleikKanaaldijk 1

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWeg- en waterbouwkundige werkenWaterweg, werf en havenLosinrichting

Los- en laadplaats

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
KESSELI409
KESSELI408

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstijlzuiver

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18571857exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Linskens, J. ; Limburgaannemer / uitvoerder