Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526139
Complexnummer
521094 - Complex Oude Hilvarenbeekseweg
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82883/91
Kadastrale aanduiding
Tilburg Y 1770
Oude Hilvarenbeekseweg 38, 5022 EN te Tilburg

Omschrijving

Inleiding

Rechts van de eerder beschreven varkensstal staat een uit de tweede helft van de negentiende eeuw daterende KARNMOLEN. De karnmolen behoorde bij de vroeger op deze locatie staande boerderij welke in verband met de nieuwbouw uit 1912 kort daarvoor werd gesloopt. Vanaf ca. 1920 was de karnmolen in gebruik als paardenstal. In 1957 werd het rieten dak vernieuwd.

Vanwege de typologie, architectonische uitvoering en de wijze van aandrijving is deze karnmolen een unicum in het zuiden van Nederland. De aandrijving geschiedde door een koe, dit in tegenstelling tot de doorgaans gebruikelijke aandrijving met paarden (rosmolen) of honden. Een dergelijk type karnmolen is slechts bekend uit West-Vlaanderen.

Omschrijving

Gecementeerde gewitte bakstenen karnmolen op achtzijdige grondslag. De karn- of 'botermolen', heeft een kegelvormig dak gedekt met riet met gecementeerde top. Aan de zijde gericht naar de boerderij een horizontaal gedeelde deur vervaardigd uit opgeklampte kraaldelen met ijzer geheng en een hardstenen plaat als dorpel.

In het gewitte interieur een ziende eveneens gewitte sporenkap met acht sporen elk geschraagd door twee zijwaarts aangezette kortere sporen. Horizontaal op de muurplaten geplaatste secundair gebruikte balken, met centraal de voormalige spilbalk. In deze balk een halfronde uitholling en enkele ijzeren beugels en ander metalen onderdelen welke vroeger deel uitmaakten van het draaimechanisme. Op de spilbalk een verticaal geplaatste vierkante stutbalk welke de top ondersteund. De karnmolen heeft een betonnen vloer.

Waardering

De karnmolen is van algemeen belang vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid als zijnde het enige voorbeeld in het zuiden van Nederland van een vrijstaande, zelfstandige door koeien aangedreven karn- of botermolen. Het object is tevens van belang vanwege de gaafheid van in- en exterieur en vanwege de ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter gaaf geheel dat cultuur- en architectuurhistorisch van nationaal belang is.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521094. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Karnmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal
verbouwing
1957
1957
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden