Complexgegevens

Complexnummer
521094

Omschrijving

Inleiding

De ambachtelijk traditoneel vormgeveven LANGGEVELBOERDERIJ (1) aan de Oude Hilvarenbeekseweg 38 werd in 1912 gebouwd. Het ontwerp van deze 'boerenhofstede' was van de hand van architect J. Donders. Dezelfde architect leverde enkele maanden later een ontwerp in voor een achter de boerderij op te trekken VARKENSSTAL (2) en bakkersoven. Rechts van de stal staat een uit de tweede helft van de negentiende eeuw daterende achtzijdige KARNMOLEN (3).

Omschrijving

Het complex omvat een evenwijdig aan de straat opgetrokken langgevelboerderij met stal. Rechts van de boerderij de ronde karnmolen. Achter de karnmolen, haaks ten opzichte van de boerderij, de varkensstal.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden door de relatie tussen de destijds modern opgezette langgevelboerderij en de aangrenzende bedrijfsgebouwen bestaande uit een stal en karnmolen. Het complex is van belang vanwege de plaats die de boerderij inneemt in het oeuvre van de architect. Het complex is mede van belang vanwege de ensemblewaarde van de hierboven beschreven onderdelen die tesamen een geheel vormen dat cultuur- en architectuurhistorisch van nationaal belang is.

De onderdelen zijn, uitgezonderd enkele kleine wijzigingen, ook van belang vanwege de gaafheid van in- en exterieur. Tenslotte is met name de karnmolen van belang wegens de typologische zeldzaamheid van een dergelijke bedrijfsgebouw.

De boerderij met de bijgebouwen die alle een functionele relatie hebben met het hoofdgebouw geven het geheel een meerwaarde welke door de individuele gaafheid van de onderdelen het complex van nationaal belang maakt.