Actualiteit gegevens: 22-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
526609
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Frymerson
Complexnummer: 
526608 - Frymerson
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2006
Kadaster deel/nr: 
51238/155
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Roerdalen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Sint Odiliënberg
X-Y coördinaat: 
198513 - 350943

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

PARKAANLEG, bestaande uit

a. landschapspark

b. tuinen

c. bosgebied

d. boomgaard

e. weilanden

ad a.: Het landschapspark beslaat het meest westelijke deel van het complex. Mogelijk was H. Copijn betrokken bij de aanleg op Frymerson. Het is bekend dat hij voor Cuypers in Roermond gewerkt heeft. Er is in het ontwerp op vakkundige wijze gebruik gemaakt van de natuurlijke ligging van de buitenplaats tussen de Roer aan de noordzijde en de zacht oplopende boshellingen in het zuiden. De aanleg is, gezien de leeftijd van veel solitaire bomen, te dateren rond 1900. Tussen het huis en de oude toren ligt een groot voorplein in gras met een rondgaand pad, waarvan het noordwestelijke segment, ongeveer een derde deel, verdwenen is. De omgrachte toren werd door Cuypers gerestaureerd en is later als decoratief element in het ontwerp van de parkaanleg opgenomen. Richting St. Odiliënberg en de Roer strekt zich in westelijke richting een landschappelijke aanleg uit met weidse zichten, begeleid door boomcoulissen. Langs de zuidzijde van de aanleg loopt een oude oprijlaan met laanbeplanting naar een imposant neogotisch toegangshek. Aan de noordwestzijde bevond zich tot het einde van de 20ste eeuw eveneens een toegangshek met pijlers. Deze pijlers zijn echter vernield, waarna het hek is opgeslagen. Ten oosten van het 19de eeuwse voorplein ligt een "plein" van oude tamme kastanjes, wellicht 18de eeuws. Dit plein vormt de overgang naar het bosgebied en de korte oprit vanaf de Paarloweg komt hierop uit. Vermeldenswaard is verder de grote groep acacia's in dit deel van de aanleg.

ad b.: Er zijn twee voormalige moestuinen nog als zodanig in het terrein herkenbaar. De kleine moestuin ligt achter de grote schuur van de boerderij (oostzijde), naast de oprit, en grenst aan de zuidkant aan de Paarloweg. Deze tuin heeft een driehoekige plattegrond, waarvan de zijden langs de oprit en de weg beplant zijn met een haag van haagbeuk. Tegen de muur van de schuur bevinden zich steunberen, die het restant vormen van een oude muurkas. Het andere, grotere, moestuinterrein ligt ten noordoosten het onder a. genoemde kastanjeplein. Het is nu een grasruigte met enkele populieren, maar een sloot die het gehele terrein omgeeft, herinnert nog aan de oorspronkelijke functie. Deze sloot staat, onderbroken door een dam (zie onder 7), in verbinding met de gracht rond de toren (zie onder 4).

ad c.: Het bosgebied ligt in het oostelijke deel van het complex en bestaat uit het hoger gelegen oude wandelbos langs de Paarloweg en het lagere, natte deel, dat naar het noordoosten loopt en eindigt bij een langgerekte plas, een oude arm van de Roer. In het bos is vermoedelijk in de 19de eeuw een rondgaand lusvormig pad aangelegd, dat begint en eindigt bij de onder a. genoemde oude tamme kastanjes. Er staan onder meer eiken, beuken, linden, acacia's en naaldbomen.

ad d.: De forse boomgaard ligt van oudsher tussen het lager gelegen bos (hiervan gescheiden door een sloot) en het grote moestuinterrein. Er staat hoogstamfruit, onder meer appel, peer en kers.

ad e.: Het weidegebied bevindt zich langs de rivier ten noorden en noordwesten van het huis. Het is door middel van zichtlijnen en zichten richting de Roer verbonden met het landschapspark.

Waardering

TUIN- en PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de omgrachte toren, die als decoratief element in de parkaanleg is opgenomen en waarvan de oorsprong mogelijk teruggaat tot het eerste versterkte huis ter plaatse

- vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de landschappelijke parkaanleg, waarin oudere elementen en structuren op harmonieuze wijze zijn geïntegreerd

- vanwege het gaaf bewaarde wandelbos

- vanwege de aanwezigheid van duidelijk herkenbare nutsterreinen (boomgaard, moestuinen)

- vanwege het bijzondere en gaaf bewaarde toegangshek uit de tweede helft van de 19de eeuw

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats

- vanwege de beeldbepalende, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landgoed voor de omgeving van St. Odiliënberg.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaFrymerson16077 NSBijSint Odiliënberg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Sint OdilienbergB1166
Sint OdilienbergB944
Sint OdilienbergC3392
Sint OdilienbergB1279
Sint OdilienbergC4066
Sint OdilienbergB1172
Sint OdilienbergC4065
Sint OdilienbergC3394
Sint OdilienbergB1289
Sint OdilienbergB945
Sint OdilienbergB1284
Sint OdilienbergB1256
Sint OdilienbergC3393
Sint OdilienbergB1290

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen