Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526688
Complexnummer
526689 - Het Velde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82927/32
Kadastrale aanduiding
Warnsveld L 2819
Rijksstraatweg 127, 7231 AD te Warnsveld

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1: (Rijksstraatweg 127; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.1) HOOFDGEBOUW ('t Velde).

De omgrachte havezate is in de loop van de zestiende eeuw tot stand gekomen en rond 1700 aan de westzijde uitgebreid. In 1824 is het bakstenen huis wit gepleisterd en eveneens van Empire-vensters voorzien, die bij de restauratie (1962-1965) zijn vervangen door de huidige meerruits vensters. Het pand heeft een hoofdvleugel bestaande een souterrain en twee bouwlagen onder een schilddak met dwars op de achtergevel (noord) twee tegen elkaar gebouwde vleugels van verschillende lengte afgesloten door trapgevels. Tegen de oostzijde van de hoofdvleugel een torenachtig paviljoen met tentdak. Hierbij aansluitend langs het voorplein een lagere vleugel onder een schilddak met op de zuidoosthoek een achtzijdig torentje bekroond door een klokvormige helm. Alle gevels kennen een regelmatige invulling van meerruits vensters. De voorgevel wordt gevormd door zeven traveeën waarin een a-symmterisch geplaatste ingangspartij aan een halfrond zandstenen bordes (identiek aan De Voorst). De omlijste toegangsdeur heeft een halfrond bovenlicht met spaakroeden. Bij de restauratie in 1962-1965 zijn onder de pleisterlaag zandstenen driehoekige renaissance-elementen met schelpmotief en een fries van afwisselend bakstenen en mergelstenen blokjes blootgelegd. In het dakschild van de zijvleugel een duiventil. In het INTERIEUR is ondermeer het stucwerk in de hal (XIX a) van belang en achttiende-eeuwse schouwen. Het huis in onderkelderd met ton- en graatgewelven.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW ('t Velde) is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de zandstenen renaissance-elementen in de voorgevel daterend uit de bouwtijd circa 1550;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526689. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Havezate

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing