Complexgegevens

Complexnummer
526689

Omschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), twee TOEGANGSBRUGGEN (3 en 4), KADEMUUR (5), KOETSHUIS (6), VOLIERE (7) en twee HEKPIJLERS (8). Ten oosten van de dorpskern Warnsveld ligt de havezate 't Velde aan de noordzijde grenzend aan de buitenplaats De Voorst. Het in oorsprong middeleeuwse huis werd in de eerste helft van de zestiende eeuw met gebruik van het oude muurwerk opnieuw opgebouwd, terwijl in circa 1600 de trapgevels en de noordoostelijke zijvleugel met toren werden toegevoegd. Aan deze herbouw herinneren de renaissance-elementen in de voorgevel. In 1692 werd het goed aangekocht door Arnold Joost van Keppel ter uitbreiding van zijn naburige bezit De Voorst. Deze liet de havezate uitbreiden met een rechthoekig gedeelte aan de westzijde en tevens de voorgevel onder één bedaking brengen (zie tekening Jan de Beijer, 1743). De architect Daniël Marot, die bij de bouw van De Voorst een belangrijke rol speelde, was betrokken bij de werkzaamheden. Op de Hottingerkaart (1783) is te zien dat de aanleg bestond uit een geometrische structuur bepaald door het geheel omgrachte huis met aan weerszijden vierkante, eveneens omgrachte parterres. In het begin van de negentiende eeuw werd het voorplein middels een dam verbonden met het eiland ten oosten van het huis en werd de aanleg in landschapsstijl vergraven. In 1824 werd het goed verkocht aan J.A. van Dijk, die het huis van een pleisterlaag voorzag. Blijkens een ontwerp van de aanleg uit 1824, toegeschreven aan de tuinarchitect H. van Lunteren, werd het landschapspark toen verder verfraaid. Tussen 1962-1965 werd het goed door architect H.F. Rappange gerestaureerd in opdracht van Het Geldersch Landschap.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De omgrenzing van de buitenplaats wordt bepaald door de rivier de Berkel (noord) en door de Rijksstraatweg (zuid).

Vanwege het recente bouwjaar is voor de bescherming van ondergeschikt belang: - de beheerderswoning op het westelijke eiland.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS 'T VELDE is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het hoofdgebouw (XVI/XVII) met renaissance-elementen uit de bouwtijd;

- vanwege de bij de buitenplaats behorende tuin- en parkaanleg in landschapsstijl;

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.