Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526717
Complexnummer
526716 - Zaanhof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82909/193
Kadastrale aanduiding
Amsterdam X 1120
Amsterdam X 1104
Amsterdam X 1113
Amsterdam X 1098
Amsterdam X 1128
Amsterdam X 1129
Amsterdam X 1121
Amsterdam X 1127
Amsterdam X 1122
Amsterdam X 1096
Amsterdam X 1112
Amsterdam X 1102
Amsterdam X 1126
Amsterdam X 1123
Amsterdam X 1103
Amsterdam X 1100
Amsterdam X 1132
Amsterdam X 1124
Amsterdam X 1105
Amsterdam X 1108
Amsterdam X 1110
Amsterdam X 1118
Amsterdam X 1265
Amsterdam X 1117
Amsterdam X 1109
Amsterdam X 1099
Amsterdam X 1107
Amsterdam X 1101
Amsterdam X 1097
Amsterdam X 1119
Amsterdam X 1130
Amsterdam X 1111
Amsterdam X 1116
Amsterdam X 1114
Amsterdam X 1106
Amsterdam X 1115
Amsterdam X 1125
Amsterdam X 1270
Amsterdam X 1131
Zaanhof 2, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 3, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 4, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 5, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 6, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 7, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 8, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 9, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 10, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 11, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 12, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 13, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 14, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 15, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 16, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 17, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 18, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 19, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 20, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 21, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 22, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 23, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 24, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 25, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 26, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 27, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 28, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 1, 1013 XV te Amsterdam
Zaanhof 29, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 30, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 31, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 32, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 33, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 34, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 35, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 36, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 37, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 38, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 39, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 40, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 41, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 42, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 43, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 44, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 45, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 46, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 47, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 48, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 49, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 50, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 51, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 52, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 53, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 54, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 55, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 56, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 57, 1013 XW te Amsterdam
Zaanhof 58, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 59, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 60, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 61, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 62, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 63, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 64, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 65, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 66, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 67, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 68, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 69, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 70, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 71, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 72, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 73, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 74, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 75, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 76, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 77, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 78, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 79, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 80, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 81, 1013 XX te Amsterdam
Zaanhof 82, 1013 XX te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Het zuidelijke woonblok op U-vormig grondplan bestaat uit 82 gestapelde woningen en heeft een begane grond, een verdieping en een kapverdieping. De poortgebouwen met poorten en torens hebben een extra verdieping. De bakstenen gevels zijn voorzien van een reeks wit gepleisterde puntgevels, die steeds dubbel boven het woongedeelte zijn aangebracht met een rechte lijst boven de gekoppelde portiekbogen gescheiden door een gemetselde kolom. De gemetselde gevels hebben siermetselwerk bij banden en vierkante blokmotieven. In het portiek erachter bevinden zich drie toegangsdeuren die de begane grond en de verdiepingen ontsluiten. De langgerekte schilddaken zijn voorzien van rode dakpannen. De ramen hebben een driedeling, boven de middendorpel oorspronkelijk een 3x3 ruits-verdeling. Bij de hoger opgetrokken poortbebouwing zijn de bovenste twee verdiepingen gepleisterd, evenals de bovenzijde van de hoektorens. De schilddaken en de tentdaken van de torens zijn voorzien van rode dakpannen. De toegangspoorten zijn geaccentueerd door erkers op de verdiepingen. De noordelijk en de zuidelijk gelegen poortgebouwen zijn identiek, voorzien van een tuitgevel. De drie poortgebouwen aan de zijde van de Zaanstraat zijn zonder torens en voorzien van enkele en dubbele puntgevels. Twee poorten (Z en W-poort) bestaan uit een centrale boog met ter weerszijden twee doorgangen, afgedekt door een rechte lijst. De dubbele rij natuurstenen kolommen zijn gedecoreerd, de twee kolommen binnen de poort hebben veelhoekige kolomkoppen. Gevelstenen zijn in de gevels van de poorten aangebracht en uitgevoerd in de vorm van geglazuurde gekleurde tegels met naam en bouwjaar. Bij de westelijke poort bevinden zich figuratieve tegeltableaus van De Distel.

Waardering

Uit 1916-1919 daterend woonblok rond de Zaanhof van algemeen belang vanwege sociaal- en architectuurhistorische waarde en als historisch-functioneel onderdeel van het complex Zaanhof.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526716. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1916
1918
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Walenkamp, H.J.M. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur