Complexgegevens

Complexnummer
526716

Omschrijving

Inleiding

Het complex Zaanhof bestaat uit drie reeksen boven- en benedenwoningen, die op een langwerpig terrein (N-Z oriëntatie) zijn gegroepeerd rondom een plantsoen. Het terrein is bereikbaar via drie hogere poortgebouwen. Het complex is in totaal met 134 woningen ontworpen in rationalistische trant door H.J.M. Walenkamp voor woningbouwvereniging Het Westen en in 1916-1919 gerealiseerd, mede als onderdeel van het gemeentelijk 3500-woningenplan.

Omschrijving

Het complex bestaat uit drie woonblokken, rondom een licht geknikt rechthoekige binnenplaats. Dit binnenterrein wordt gekenmerkt door een grote mate van beslotenheid. Het landelijke karakter wordt door de architectuur benadrukt. De woonblokken hebben twee bouwlagen en een kapverdieping; de poortgebouwen hebben drie bouwlagen en een kapverdieping en torens. De langgerekte schilddaken hebben rode dakpannen. De gevels zijn of geheel gemetseld, of tot stand gekomen in een combinatie van metsel- en stucwerk. In de gevels is verder gebruik gemaakt van de toepassing van natuursteen. De woonblokken Zaanhof 1-82 en Zaanhof 97-134 vertonen onderling in ontwerp, materiaal en detaillering veel overeenkomsten; het woonblok Zaanhof 83-96 is hiervan afwijkend.

Waardering

Het complex woningen rond de Zaanhof is van algemeen belang vanwege de sociaal- en architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden als uitwendig redelijk gaaf bewaard en voor het eerste kwart van de twintigste eeuw kenmerkend voorbeeld van eigentijdse hofbouw met etagewoningen. Tevens van belang als onderdeel van het gemeentelijk 3500-woningenplan en wegens de plaats in het oeuvre van architect H.J.M. Walenkamp.