Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526719
Complexnummer
526716 - Zaanhof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82909/186
Kadastrale aanduiding
Amsterdam X 1310
Amsterdam X 1311
Amsterdam X 1318
Amsterdam X 1305
Amsterdam X 1309
Amsterdam X 1308
Amsterdam X 1306
Amsterdam X 1315
Amsterdam X 1314
Amsterdam X 1312
Amsterdam X 1307
Amsterdam X 1316
Amsterdam X 1319
Amsterdam X 1313
Amsterdam X 1320
Amsterdam X 1317
Zaanhof 97, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 98, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 99, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 100, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 101, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 102, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 103, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 104, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 105, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 106, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 107, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 108, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 109, 1013 XZ te Amsterdam
Zaanhof 110, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 111, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 112, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 113, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 114, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 115, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 116, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 117, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 118, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 119, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 120, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 121, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 122, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 123, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 124, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 125, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 126, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 127, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 128, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 129, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 130, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 131, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 132, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 133, 1013 ZA te Amsterdam
Zaanhof 134, 1013 ZA te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Het noordelijke woonblok op U-vormig grondplan bestaat uit 38 gestapelde woningen en heeft een begane grond, een verdieping en een kapverdieping. Het poortgebouw heeft een extra verdieping. De bakstenen gevels zijn voorzien van een reeks wit gepleisterde puntgevels, die steeds dubbel boven het woongedeelte zijn aangebracht met een rechte lijst boven de gekoppelde portiekbogen, gescheiden door een gemetselde kolom. In het portiek erachter bevinden zich drie toegangsdeuren die de begane grond en de verdiepingen ontsluiten. De gemetselde gevels hebben siermetselwerk bij banden en vierkante blokmotieven. De langgerekte schilddaken zijn voorzien van rode dakpannen. De ramen hebben een driedeling, boven de middendorpel oorspronkelijk een 3x3 ruits-verdeling. Bij de hoger opgetrokken poortbebouwing zijn de bovenste twee verdiepingen gepleisterd, evenals de bovenzijde van de hoektorens. De schilddaken en de tentdaken van de torens zijn voorzien van rode dakpannen. De toegangspoorten zijn geaccentueerd door erkers op de verdiepingen. De noordelijk en de zuidelijk gelegen poortgebouwen zijn identiek, voorzien van een tuitgevel. De drie poortgebouwen aan de zijde van de Zaanstraat zijn zonder torens en voorzien van enkele en dubbele tuitgevels. Een poort (N-poort) bestaat uit een centrale boog. Gevelstenen zijn in de gevels van het poortgebouw aangebracht en uitgevoerd in geglazuurde gekleurde tegels met naam en bouwjaar.

Waardering

Uit 1916-1919 daterend woonblok aan de noordzijde van de Zaanhof van algemeen belang vanwege sociaal- en architectuurhistorische waarde en als historisch-functioneel onderdeel van het complex Zaanhof.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526716. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1916
1918
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Walenkamp, H.J.M. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur