Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
526896
Complexnummer
526897 - Boerderijcomplex Oude Beekhoek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82684/56
Kadastrale aanduiding
Nieuw-Ginneken E 2396
Oude Beekhoek 2, 4851 SP te Ulvenhout

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1.

Inleiding

Het WOONSTALHUIS van het langgeveltype is 18e-eeuws. Nu in gebruik als woonboerderij. Het heeft een rechthoekige plattegrond parallel aan de straat met zijn voorgevel op het westen. Het woongedeelte kreeg aan de voorkant, in het begin van de 20ste eeuw, een nieuwe voorgevel. De indeling van de stal is rond 1990 gewijzigd met behoud van de gebinten.

Omschrijving

Het woonstalhuis is op het woongedeelte gedekt door een zadeldak met grijze kruispannen en op het bedrijfsgedeelte door een rieten zadeldak met een wolfseinde. Beide daken verspringen enigszins ten opzichte van elkaar. Het eerste heeft een hogere dakvoet. Midden op de nok van de boerderij een houten klokkenstoel op twee staanders met luidklokje gedekt door een zinken vierzijdig ingesnoerd torendakje. Het woongedeelte heeft een symmetrische voorgevel van vijf traveeën breed. In het midden de voordeur en aan weerskanten twee T-vormige schuifvensters. Boven de voordeur in het dak een Vlaamse gevel onder zadeldakje. De gepleisterde linker kopgevel bevat op de begane grond, in de achterkamer, twee oorspronkelijke twintigruits schuifvensters met luiken voorzien van hang- en sluitwerk. Een derde venster, in de voorkamer werd aangebracht gelijk met de nieuwe voorgevel. Op de verdieping bevinden zich twee smalle vensters en in de topgevel een dichtgezet rondvenster. De achtergevel bevat naast de achterdeur met bovenlicht schuifvensters. Links met een tienruits en rechts met een twintigruits verdeling. Het bedrijfsgedeelte met dwarsdeel heeft in de achtergevel een smalle loop- of voerdeur en twee dubbele deel- en staldeuren. In de voorgevel gedeeltelijk dichtgemetselde deeldeuren, nu voorzien van bovenlicht. De kopgevel bevat twee vierruits vensters in de stal met een hooideur op zolder. Het opgaand werk van de boerderij bestaat uit een combinatie van geel en rood genuanceerde handgevormde baksteen in IJsselformaat gemetseld in kruisverband. De voorgevel van het woonhuis heeft een rode machinale baksteen in Waalformaat. Het interieur van het woongedeelte bevat in de achterkamer, in een houten wand naast elkaar, drie bedsteden met bovenkasten. In de keuken, waar een gedeelte van het gebint zichtbaar is, bevindt zich een grote schouw. Deuren met bossingpanelen. De twee moerbalken in het bedrijfsgedeelte worden ondersteund door twee houten standjukken.

Waardering

Het boerderijcomplex heeft cultuurhistorische waarden: het complex is van belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het complex heeft architectuurhistorische waarden: het is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 526897. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) woonstalhuis van het langgeveltype

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing