Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527318
Complexnummer
527739 - Les Beaux Champs
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82683/106
Kadastrale aanduiding
Weert K 3965
Lozerweg 118, 6006 SR te Weert

Omschrijving

Inleiding

L-vormig LANDHUIS bestaande uit een woonhuisgedeelte met koetshuis en met een aangebouwde stal die haaks op de achtergevel van het koetshuis staat. Het landhuis "Les Beaux Champs" ook wel "D'n Advekaot" geheten, ligt buiten de bebouwde kom van Weert, en is in zijn huidige vorm gebouwd in 1850. De toegepaste bouwstijl bevat elementen van het Eclecticisme. De opdrachtgever was advocaat Wennemaekers die het pand liet verbouwen voor zijn zoon Leopold. Het volume dat staat in de oksel van koetshuis en stal is een aanbouw van na 1940.

Omschrijving

Woonhuis met koetshuis.

Het WOONHUIS is een tweelaags pand, met rechthoekig grondplan in breedterichting, met kapverdieping onder zadeldak, gedekt met Hollandse pannen. Op het dak bevinden zich vier gemetselde schoorstenen. Het koetshuis, waarvan alleen de voorgevel zichtbaar is, staat tegen de linkergevel van het woonhuis aan. Het heeft één bouwlaag en vormt architectonisch een geheel met het woonhuis. Het pand heeft een opstand van roodbruine veldbrandstenen met metselwerk in kruisverband. De venster- en deurkozijnen zijn van hout.

De voorgevel is rijker uitgevoerd dan de achtergevel. Het linkergedeelte van het pand springt naar voren ten opzichte van het rechtergedeelte van het pand. De voorgevel is ingedeeld in zes traveeën. De gevel wordt verticaal geleed door lisenen en hoeklisenen met gecementeerde dorpel en natuurstenen rechthoekige kapiteelmotieven, die aan de bovenzijde worden verbonden door een natuurstenen daklijst. Boven de daklijst van het koetshuis bevindt zich een attiek in de vorm van een hardhouten balusterleuning tussen de kapiteeleinden. De geveleinden en -openingen zijn afgezet met een alternerend natuurstenen blokwerk conform de kapitelen. De tweede en de vijfde travee zijn risalieten en eindigen in een trapgevel, waarbij de schouderstukken tevens de kapitelen van de lisenen zijn. De trappen zijn afgezet met een natuurstenen afdekplaat. Tussen de eerste en de tweede bouwlaag bevindt zich bij beide risalieten een gestucte voorstelling met natuurstenen blokvormige omlijsting. In de linkerrisaliet is een voorstelling van herten aangebracht, in de rechterrisaliet de naam van het landgoed, "Les Beaux Champs". In de topgevels van beide risalieten is een ronde nis aangebracht met natuurstenen omlijsting met sluitstenen, waarbij in de linkerrisaliet een voorstelling is aangebracht van een vrouwenfiguur en in de rechterrisaliet een klok.

De segmentboogvormige gevelopeningen zijn afgezet met getande natuurstenen deur- en vensteromlijstingen en hebben een hardstenen dorpel. In elke travee bevindt zich in de eerste en in de tweede bouwlaag een T-venster, behalve in de derde en de vijfde travee. Deze twee traveeën hebben in de eerste bouwlaag een deuropening met een beglaasde dubbele houten deur en bovenlicht, waarbij de deuropening in de derde travee wordt geflankeerd door twee rondboogvormige vensteropeningen met aanzet- en sluitstenen. De tweede travee wijkt af omdat zich in de eerste bouwlaag een meerruitsvenster bevindt. In het koetshuis is een rondboogvormige gevelopening met natuurstenen getande omlijsting dichtgezet waarin twee vierkante ramen zijn gekomen. Het linker vooruitspringende gedeelte in de voorgevel is in de eerste bouwlaag verder opgesierd met vier gemetselde ovale nissen met natuurstenen sluitstenen die de vensteropeningen flankeren en waarin polychrome medaillons met duivelfiguren zijn aangebracht. In de voorgevel van het koetshuis is aan de linkerzijde in een gemetselde nis met natuurstenen sluitstenen een paardenhoofd aangebracht. De rechtergevel is gecementeerd en bevat rechts van de gevel twee licht segmentboogvormige vensteropeningen, waarvan de vensteropening in de eerste bouwlaag een T-venster is. Links in de gevel zijn twee gevelopeningen dichtgezet.

De asymmetrische achtergevel van het woonhuis heeft vier trapgevels, met links slechts een halve trapgevel. Het rechter trapgeveltje is smaller en steiler dan de andere trapgevels. De trappen zijn afgedekt met een natuurstenen afdekplaat. Gedeeltelijk is de gevel verticaal geleed door liseenversterkingen, welke aan de bovenzijde worden verbonden door siermetselwerk in de vorm van blok- en muistanddecoratie. In de gevel bevinden zich rechts twee rondboogvormige gevelopeningen die zijn dichtgezet. De eerste bouwlaag kent van links naar rechts de volgende gevelopeningen onder strek: een klein rechthoekig raam, een houten deur met glazen paneel voorzien van decoratief smeedijzerwerk en bovenlicht, een rechthoekig stolpvenster, een licht segmentboogvormig veelruitsvenster, een deur met een voorstelling van twee paardenhoofden aan de bovenzijde, een rechthoekig venster, een licht segmentboogvormig venster, een stolpvenster, en tenslotte een houten segmentboogvormige deur. In de tweede bouwlaag bevinden zich rechts vier licht segmentboogvormige vensters. De linker trapgevel heeft een ronde nis, met daaronder een houten luik. De rechter trapgevel heeft een ronde nis. De indeling van het INTERIEUR is in beperkte mate in tact. In enkele kamers op de begane grond zijn nog de authentieke hoge paneeldeuren aanwezig en bevindt zich een groot stucwerk ornament aan het plafond. De plafondornamenten bezitten florale motieven. Het overige interieur is diverse malen gemoderniseerd.

Tegen de linkergevel van het woonhuis staat over de hele eerste bouwlaag het koetshuis. De rest van de gevel is blind.

STAL: De STAL staat haaks op de achtergevel van het koetshuis. Het object heeft een opstand van roodbruine veldbrandstenen met metselwerk in kruisverband en gecementeerde plint. Halverwege de gevels is een betonnen waterlijst aangebracht waarop een opbouw van metselwerk in halfsteens verband. Zadeldak met muldenpannen. Links in de gevel aan de achterzijde van het woonhuis bevindt zich een segmentboogvormige houten deur, midden in de gevel bevindt zich een vierkant venster en rechts een dichtgemetselde segmentboogvormige vensteropening. De kopgevel heeft in de eerste bouwlaag een segmentboogvormige dubbele houten deur. In de tweede bouwlaag is een segmentboogvormige gevelopening aangebracht.

De andere zijgevel heeft twee vierkante vensteropeningen en een segmentboogvormige poortopening, met een houten rolpoort.

De andere kopgevel heeft in de eerste bouwlaag een aanbouw van na 1940, en een ovale topgevelopening.

Waardering

Het landhuis met bijbehorend koetshuis en stal is van algemeen belang. Het landhuis met aanbouwen heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, van de gemeente Weert. Het is van belang als bijzondere uitdrukking van een bouwtechnische en typologische ontwikkeling. Het landhuis met aanbouwen heeft architectuurhistorische waarde vanwege de detaillering en de stijlkenmerken van het Eclecticisme. Het heeft ensemblewaarden vanwege de samenhang met de omliggende bebouwing. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen. Het landhuis met aanbouwen is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527739. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Landhuis/koetshuis/stal/bakhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal
Kern van gebouw

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden
elementen van eclectisme