Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527761
Complexnummer
527758 - Kasteel Aerwinkel
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82794/48
Kadastrale aanduiding
Posterholt G 431
Bij Aerwinkelallee 1, 6061 GT te Posterholt

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 3

Omstreeks 1900 gebouwd BADHUISJE ten behoeve van de arbeiders op het landgoed. Het bakstenen gebouwtje staat op een rechthoekige plattegrond, is drie traveeën breed en één bouwlaag hoog onder zadeldak met schoorsteen. De middenrisaliet heeft een trapgevel. Hierin bevindt zich de toegang met gedrukte boog. Te weerszijden van de toegang een venster, eveneens met gedrukte boog. In de boogvelden bevinden zich gecementeerde voorstellingen van een perelaar (rechts), eikenlover (boven de deur) en een appelaar (links). In de trapgevel een muuranker met de initialen H.G. (Henri Geradts). De achtergevel heeft drie lichtgetoogde vensters. In de beide topgevels en in de trapgevel een rond licht. In het interieur loopt een gang evenwijdig aan de voorgevel. Daarachter zijn drie ruimtes waarin zich oorspronkelijk een toilet, een kleedruimte en een badruimte met stookketel (voor het water dat uit de Leigraaf kwam), bevonden.

Waardering

BADHUISJE behorend tot de buitenplaats Aerwinkel is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom

- uit sociaal-historisch oogpunt

- wegens de beeldbepalende waarde

- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527758. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Bijgebouw badhuisje

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing