Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527764
Complexnummer
527758 - Kasteel Aerwinkel
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82793/174
Kadastrale aanduiding
Posterholt G 431
Aerwinkelallee 4, 6061 GT te Posterholt

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 6

Aan de zuidkant van het boerderijcomplex, dat zelf niet voor bescherming in aanmerking komt, ligt aan de Vlootbeek de zogenoemde TIENDSCHUUR uit het midden van de 19de eeuw. In het linkerdeel van de schuur is een paardenstal ondergebracht. Het is een uit rode baksteen opgetrokken gebouw met leemvoegen onder een met rode pannen gedekt zadeldak. In de lange gevel aan binnenplaatszijde bevinden zich twee ingangen met gedrukte boog, twee vensters met roedeverdeling en een kleine deur ter hoogte van de paardenstal. Het interieur van zes vakken breed heeft een onbeschoten kap. De grenenhouten kapspanten staan op gemetselde muurstijlen.

Waardering

De TIENDSCHUUR behorend tot de buitenplaats De Aerwinkel is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom

- wegens de traditionele vormgeving en inrichting

- wegens de historische en beeldbepalende waarde

- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527758. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Schuur(L)

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing