Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527815
Complexnummer
527812 - Harmoniehof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/44
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Z 567
Hobbemakade 94, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 95, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 96, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 97, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 98, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 99, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 100, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 101, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 102, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 103, 1071 XS te Amsterdam
Hobbemakade 104, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 105, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 106, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 107, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 108, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 109, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 110, 1071 XT te Amsterdam
Hobbemakade 111, 1071 XV te Amsterdam
Hobbemakade 112, 1071 XV te Amsterdam
Hobbemakade 113, 1071 XV te Amsterdam
Hobbemakade 114, 1071 XV te Amsterdam
Hobbemakade 115, 1071 XV te Amsterdam
Hobbemakade 116, 1071 XV te Amsterdam
Hobbemakade 117, 1071 XW te Amsterdam
Hobbemakade 118, 1071 XW te Amsterdam
Hobbemakade 119, 1071 XW te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 1, 1071 SN te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 2, 1071 SN te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 3, 1071 SN te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 4, 1071 SN te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 5, 1071 SN te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 1, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 3, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 5, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 7, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 9, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 11, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 13, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 15, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 17, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 19, 1071 TE te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 21, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 23, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 25, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 27, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 29, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 31, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 33, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 35, 1071 TG te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 37, 1071 TG te Amsterdam
Gerard Terborgstraat 1, 1071 TJ te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Gesloten woningblok op een langgerekte, ongelijke vijfzijdige plattegrond aan de oostzijde van het Harmoniehof. Het bouwblok wordt omgeven door de Hobbemakade, de Reijnier Vinkeleskade, de Cornelis van der Lindenstraat en de Gerard Terborgstraat. De gevelwand aan de zijde van de Cornelis van der Lindenstraat heeft tegenover het Harmoniehof een iets teruggezet deel. Hiermee accentueert het de beslotenheid van het hof. Het woonblok is tot stand gekomen in 1920-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het blok bestaat uit 23 percelen met tezamen 140 etagewoningen. De woningen hebben deels paarsgewijs gespiegelde plattegronden. Het onderkelderde blok met woningen heeft vijf bouwlagen en wordt met een plat dak afgesloten. De bovenste bouwlaag is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak bevinden zich gemetselde en gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige en licht uitkragende daklijst boven van strekken gemetselde en eveneens licht uitkragende rollaag. Onder de daklijst bevinden zich verscheidene hijsbalken en gestileerde natuurstenen spuwers, waarvan enkele met vergaarbak voor de afvoer van hemelwater. De hoeken van het blok worden met risalieten of met een getrapte hoekomgang geaccentueerd. Met bruine baksteen in staand verband gemetselde en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels met een evenwichtige vensterverdeling. Lage plint of trasraam in donkere baksteen. Vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. De brede vensters worden geleed met smalle gemetselde penanten. De vensters van de bovenste bouwlaag zijn klein en rechthoekig of vierkant en worden afgewisseld met of gepaard aan zeszijdige vensters. De toegangspartijen bestaan uit enkele of gekoppelde deuren met weldorpel en met centraal zeszijdig licht met traliewerk. Boven de toegangspartijen loopt een zich over drie bouwlagen uitstrekkend ladderraam met horizontale geleding. De ladderramen eindigen puntsgewijs; aan de onderzijde bevindt zich een natuurstenen spuwer. De korte gevel aan de zijde van de Cornelis van der Lindenstraat risaleert en in het teruggezette deel bevinden zich per vier woningen twee gekoppelde deuren met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde borstwering van balkons. Centraal een natuurstenen reliëf met figuratieve afbeelding en tekst 'Samenwerking - 1908-1948 - Harke Keegstra'. In een tweetal gevallen bevindt zich tegen de smalle zijwand van een risaliet een hoge opgaande stoep met bordes en toegang. De korte gevel aan de zijde van de Gerard Terborgstraat heeft twee hoekrisalieten. De twee zuidelijke gevels van het bouwblok - Reijnier Vinkeleskade en de korte gevel aan de Hobbemakade - hebben een benadrukte samenkomst middels afgeschuinde overgang en ladderraam. Verder risaleringen en driezijdige erkers over alle bouwlagen. De lange gevel aan de zijde van de Hobbemakade risaleert en heeft driezijdige erkers en teruggezette delen waarin zich toegangspartijen bevinden met gekoppelde deuren op de begane grond en met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde borstwering van balkons. Bij de in het midden gelegen toegangspartij een centraal geplaatst natuurstenen reliëf. Achtergevels met balkons.

Waardering

In verstrakte Amsterdamse School uitgevoerd woonblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het complex rondom het'Harmoniehof'van De Samenwerking.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527812. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Appartementengebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Verstrakt

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Epen, J.C. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Lippits, M.J.E. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur