Complexgegevens

Complexnummer
527812

Omschrijving

Inleiding

Een in de periode 1919-1926 tot stand gekomen woningcomplex genaamd 'Harmoniehof' met ETAGEWONINGEN, WINKELS, dubbele WOONHUIZEN en PLANTSOENAANLEG. Het complex beslaat een terrein in de vorm van een onregelmatige rechthoek omsloten door de straten Hobbemakade, Gerard Terborgstraat, Daniël de Langestraat, Harmoniehof, Joh.M. Coenenstraat, Reijnier Vinkeleskade en de Roelof Hartstraat. Het geheel is tot stand gekomen in opdracht van de 'Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking"' en ontworpen door de architect J.C. van Epen, in samenwerking met M.J.E. Lippits, in de stijl van de verstrakte Amsterdamse School.

Het complex 'Harmoniehof' bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen: A. Etagewoningen: Reijnier Vinkeleskade 7-30; Cornelis van der Lindenstraat 16-24; Harmoniehof 40-63 en Daniël de Langestraat 11-19. B.etagewoningen: Harmoniehof 1-24; Daniël de Langestraat 1-9; Gerard Terborgstraat 3-49 en Cornelis van der Lindenstraat 2-10. C. etagewoningen: Hobbemakade 94-119; Reijnier Vinkeleskade 1-5; Cornelis van der Lindenstraat 1-37 en Gerard Terborgstraat 1. D. etagewoningen: Joh. M. Coenenstraat 13-19; Harmoniehof 25-31A; Daniël de Langestraat 2-4 en Gerard Terborgstraat 51-57. E. etagewoningen: Daniël de Langestraat 12-14; Reijnier Vinkeleskade 31-48; Joh. M. Coenenstraat 21-35 en Harmoniehof 32-39. F. westelijke dubbelwoning: Harmoniehof 68,69. G. centraal-westelijke dubbelwoning: Harmoniehof 66, 67. H. centraal oostelijke dubbelwoning: Harmoniehof 64, 65. I. oostelijke dubbelwoning: Cornelis van der Lindenstraat 12-14. J. plantsoenaanleg van Harmoniehof met vijvers en fontein. K. etagewoningen en winkels: Gerard Terborgstraat 2-42; Hobbemakade 89-93 en Roelof Hartstraat 40-84.

Omschrijving

Het complex is aangelegd op een trapezoïdale plattegrond, waarbij vijflaagse woonblokken twee lagere woonblokken en vier paar dubbele woonhuizen rondom een plantsoen omsluiten. Hoewel de Harmoniehof openbaar is, heeft deze de sfeer van een besloten hof met plantsoen met vijvers en fontein. De paren dubbele woonhuizen liggen aan beide kopse zijden (Harmoniehof 64;65, 66;67, 68;69 en Cornelis van der Lindenstraat 12;14) van het plantsoen. De aan de lange zijden van de hof gegroepeerde gesloten bouwblokken (Reijnier Vinkeleskade, Daniël de Langestraat, Gerard Terborgstraat en Cornelis van der Lindenstraat) bestaan uit drie bouwlagen onder overstekend dwars schilddak met rode pannen. Aan de oostzijde sluit het langgerekte bouwblok van vijf lagen onder plat dak (Cornelis van der Lindenstraat, Gerard Terborgstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade) het complex af. Alle woningen zijn opgetrokken in baksteen en sober gedetailleerd d.m.v. kleine variaties in metselverbanden en een strakke ritmiek van erkers, buitentrappen, gevarieerde vensters (in oorsprong met roedenverdeling), daklijsten, hijsbalken en sierlijk gesmede deurijzers.

Waardering

Uit 1920-1926 daterend woon/winkelcomplex van de Samenwerking naar ontwerp van J.C. van Epen met medewerking van M.J.E. Lippits van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische- en typologische waarde als karakteristiek grotendeels gaaf bewaard woon/winkelcomplex met verschillende woningtypen voor de middenstandsklasse, aangelegd rondom een plantsoen met verschillende bebouwingshoogte in een verstrakte Amsterdamse School-trant. Tevens van belang wegens stedenbouwkundige en ensemblewaarde in relatie tot de nabijgelegen woonblokken van de Samenwerking en als beeldbepalend onderdeel van het Plan van Zuid van H.P. Berlage.