Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527821
Complexnummer
527812 - Harmoniehof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/75
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Z 3712
Cornelis van der Lindenstraat 12, 1071 TH te Amsterdam
Cornelis van der Lindenstraat 14, 1071 TH te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Oostelijk dubbel WOONHUIS (Cornelis van der Lindenstraat 12-14) met twee grotendeels gelijke woningen, gelegen aan de oostzijde van de Harmoniehof grenzend aan de Cornelis van der Lindenstraat. Onderdeel van een groep van vier dubbele woonhuizen aan de Harmoniehof. In 1920-1923 op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het onderkelderde dubbele woonhuis heeft twee bouwlagen en kapverdieping. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met rode en rechtsdekkende pannen. Eenvoudige goot boven witgeschilderd houten deel. De noklijn loopt globaal in noord-zuidelijke richting en de scheidingslijn tussen de afzonderlijke woningen staat hier halverwege haaks op. De trappenhuizen liggen per woning tegen de noordelijke wand. Gemetselde schoorstenen met verschillende rookkanalen en kleine dakkapellen met enkelvoudige of gelede vensters. Aan de westzijde gaat de hoge schoorsteen in het metselwerk van de gevel op vanaf het maaiveld. De gevels zijn in staand verband gemetseld met in rood-bruine tinten geschakeerde bakstenen. Op de vier hoeken van het dubbele woonhuis bevinden zich de voor het werk van Van Epen kenmerkende steunberen. Deze verjongen zich tot boven de gootlijst. De zijgevels hebben vlechtingen in het metselwerk. De vier gevels hebben op de verdieping een in metselwerk geaccentueerde gevellijst en vensters in houten kozijnen en openingen in het metselwerk ter ontluchting. Enkelvoudige of gelede vensters met afgeschuinde benedendorpel en gemetselde strek en smalle penanten. De voorgevel aan de oostzijde heeft op de begane grond de toegangen tot de woningen. De zware houten toegangsdeuren hebben een vierkant licht met siersmeedijzeren traliewerk. Tuinhek te midden van gemetselde posten en kort tuinpad leiden naar deze deuren. Verder tuinhek op gemetselde en lage voeting. De zuidelijke woning heeft aan de zuidgevel een driezijdige erker over twee bouwlagen. Aan de bovenzijde wordt deze plat afgesloten. Vensters met dubbele draairamen. De noordelijke woning heeft aan de west- en de oostgevel een grote vanaf het maaiveld opgaande driezijdige erker over drie bouwlagen. Aan de bovenzijde witgeschilderd houten beschot met vensters en verder plat afgesloten en ingestoken in de kap. De noordelijke woning heeft in de noordgevel kleine en smalle vensters ter verlichting van het trappenhuis. Aan de westzijde openslaande tuin- en keukendeuren.

Waardering

Uit 1920-1923 daterend dubbel woonhuis, met bijbehorend tuinhek, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van verstrakte Amsterdamse School toegepast bij de middenklasse met gedifferentieerde woningtypen en als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex rondom de Harmoniehof van "De Samenwerking".

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527812. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Dubbele villa

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Verstrakte AS

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Epen, J.C. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Lippits, M.J.E. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur