Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527817
Complexnummer
527812 - Harmoniehof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/63
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Z 660
Harmoniehof 32, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 33, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 34, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 35, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 36, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 37, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 38, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 39, 1071 TD te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 21, 1071 WD te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 23, 1071 WD te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 25, 1071 WD te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 27, 1071 WD te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 29, 1071 WE te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 31, 1071 WE te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 33, 1071 WE te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 35, 1071 WE te Amsterdam
Daniël de Langestraat 12, 1071 WB te Amsterdam
Daniël de Langestraat 14, 1071 WB te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 31, 1071 ST te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 32, 1071 ST te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 33, 1071 ST te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 34, 1071 ST te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 35, 1071 ST te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 36, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 37, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 38, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 39, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 40, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 41, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 42, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 43, 1071 SV te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 44, 1071 SW te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 45, 1071 SW te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 46, 1071 SW te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 47, 1071 SW te Amsterdam
Reijnier Vinkeleskade 48, 1071 SW te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte. Gelegen aan de zuidwestzijde van de Harmoniehof. Het woonblok is tot stand gekomen in 1922-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het bouwblok wordt omgeven door de Reijnier Vinkeleskade, de Joh. M. Coenenstraat, Harmoniehof en de Daniël de Langestraat. De gevelwand aan de zijde van Harmoniehof loopt aan de westzijde naar het noorden toe weg. Aan de oostzijde verspringt het gevelvlak. Het blok bestaat uit 112 eengezinswoningen op 18 percelen. De woningen hebben paarsgewijs gespiegelde plattegronden. Het onderkelderde blok met woningen heeft vijf bouwlagen en wordt met een plat dak afgesloten. De bovenste bouwlaag is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak bevinden zich gemetselde gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige en licht uitkragende daklijst boven van strekken gemetselde en eveneens licht uitkragende rollaag. Onder de daklijst bevinden zich in totaal 25 hijsbalken. Met bruine baksteen in staand verband gemetselde en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels met in totaal 66 vensterassen. Laag trasraam in donkere baksteen. Vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. De brede vensters worden geleed met smalle gemetselde penanten. De vensters van de bovenste bouwlaag zijn klein en rechthoekig of vierkant en worden afgewisseld met of gepaard aan zeszijdige vensters. De toegangspartijen bestaan uit enkele of gekoppelde deuren met weldorpel en met centraal vliegervormig licht met traliewerk. Boven de toegangspartijen loopt een zich over drie bouwlagen uitstrekkend ladderraam met horizontale geleding. De ladderramen eindigen puntsgewijs; aan de onderzijde bevindt zich een natuurstenen ornament. De korte gevel aan de zijde van de Joh. M. Coenenstraat is vlak; de lange gevel aan de zijde van dezelfde straat is geleed middels vier zich over alle bouwlagen uitstrekkende driezijdige erkers. De twee middelste erkers bevinden zich paarsgewijs aan de gevel. De gevel aan de zijde van Harmoniehof heeft dergelijke en bredere erkers. De gevel aan de zijde van de Daniël de Langestraat twee smalle vergelijkbare erkers eindigend bij de kleine vensters van de bovenste bouwlaag. De gevel aan de zijde van de Reijnier Vinkeleskade risaleert en is op vier plaatsen teruggezet. In deze teruggezette delen bevinden zich toegangspartijen met gekoppelde deuren op de begane grond en met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde en opengewerkte borstwering van balkons. In een tweetal gevallen bevindt zich tegen de zijwand van een risaliet een dergelijke opgaande stoep met bordes en toegangen. Achtergevels met balkons.

Waardering

Uit 1922-1923 daterend zuidwestelijk gesloten bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde in verstrakte Amsterdamse School trant als onderdeel van het complex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527812. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Appartementengebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Verstrakt AS

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Epen, J.C. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Lippits, M.J.E. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur