Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527816
Complexnummer
527812 - Harmoniehof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/40
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Z 1006
Harmoniehof 25, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 26, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 27, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 28, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 29, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 30, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 31, 1071 TC te Amsterdam
Harmoniehof 31 A, 1071 TC te Amsterdam
Daniël de Langestraat 2, 1071 WB te Amsterdam
Daniël de Langestraat 4, 1071 WB te Amsterdam
Gerard Terborgstraat 51, 1071 TL te Amsterdam
Gerard Terborgstraat 53, 1071 TL te Amsterdam
Gerard Terborgstraat 55, 1071 TL te Amsterdam
Gerard Terborgstraat 57, 1071 TL te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 13, 1071 WC te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 15, 1071 WC te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 17, 1071 WC te Amsterdam
Joh.M. Coenenstraat 19, 1071 WC te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen. Het woonblok is tot stand gekomen in 1925-1926 naar een ontwerp van B. van den Nieuwen Amstel. Het bouwblok is gelegen aan de noordwestzijde van de Harmoniehof en wordt omgeven door de Joh.M. Coenenstraat, de Gerard Terborgstraat, de Daniël de Langestraat en Harmoniehof. Het blok werd ontworpen met 9 dubbele percelen elk met acht woningen. De bouwmassa van dit zogenaamde 'rode blok' is opgebouwd uit verschillende kubische vormen. Het geheel is een samenspel van vooruitgestelde en teruggezette bouwdelen, waarbij het gebruik van verschillende kleuren baksteen een accentuerende rol speelt. Met name de overgang tussen Harmoniehof en Joh. M. Coenenstraat verloopt in verschillende hoeken en afschuiningen. De baksteenkleuren vormen hier zowel een scheidende als overlappende rol. De overgang tussen Joh. M. Coenenstraat en Gerard Terborgstraat wordt gevormd door een hoger bouwdeel in rode baksteen met afschuining en hoek. De gevelwand aan de zijde van de Harmoniehof loopt aan de westzijde naar het noorden toe weg. Aan de oostzijde verspringt het gevelvlak. Door verspringingen in de gevel aan het Harmoniehof ontstaat een pleinvormige openbare ruimte. De woningen hebben plattegronden in verschillende typen. Het onderkelderde blok heeft vier in hoogte verspringende bouwlagen en wordt met platte daken afgesloten. Op enkele plaatsen bevindt zich een vijfde bouwlaag, deze is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak of tegen het muurvlak van de hogere geveldelen bevinden zich ruitvormig gemetselde en gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Een enkele op het muurvlak doorlopende schoorsteen wordt ondersteund door een gebeeldhouwde console. Licht uitkragende daklijst bestaat uit bouwceramische afdekking met florale motieven. Onder de daklijst bevinden zich verscheidene zware hijsbalken met vier opeenvolgende metalen bevestigingspunten. De gevels zijn afwisselend opgetrokken in rode en bruine baksteen in staand verband. De gevels zijn sterk horizontaal en vertikaal geleed en hebben een evenwichtige vensterverdeling. Trasraam in donkere klinkers. De gevel aan de Joh. M. Coenenstraat heeft 11 vensterassen, die aan de G. Terborgstraat/ Daniël de Lange telt 24 vensterassen, en de gevel aan de Harmoniehof heeft 11 vensterassen. Vensters met eenvoudige benedendorpel en geleding. De vensters op de begane grond hebben schuiframen en gelede bovenlichten en afgeschuinde benedendorpels. Bij de brede overhoekse vensterpartijen bevatten de penanten decoratief bouwbeeldhouwwerk. Enkele vergaarbakken voor de afvoer van hemelwater bevinden zich tegen de gevelwand en hebben figuratief bouwbeeldhouwwerk; andere vergaarbakken bestaan uit een kleine gemetselde plastische uitbouw. De toegangen (negen) bestaan uit een lage stoep met enkelvoudige deur in breed houten kader. Boven de toegangspartijen bevinden zich vierkante vensters van de trappenhuizen. Deze hebben vaak een erkerachtige uitbouw over vier bouwlagen en zijn in bruine baksteen gemetseld. De gepleisterde latei heeft een decoratief reliëf.

Waardering

Uit 1925-1926 daterend noordwestelijk gesloten bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rijk aan bouwbeeldhouwwerk voorzien blok middenstandswoningen in Amsterdamse Schoolstijl. Tevens van belang in het oeuvre van architect Van den Nieuwen Amstel, alsook wegens ensemblewaarde in relatie tot de omringende blokken van de 'Samenwerking'.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527812. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Appartementengebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Verstrakte AS

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Van den Nieuwen Amstel, B. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur