Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527818
Complexnummer
527812 - Harmoniehof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/59
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Z 3709
Harmoniehof 68, 1071 TD te Amsterdam
Harmoniehof 69, 1071 TD te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Westelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 68, 69) aan de westzijde van het Harmoniehof op de kruising met de Daniël de Langestraat. Onderdeel van een groep van vier dubbele woonhuizen aan de Harmoniehof. In 1920-1923 op een vrijwel rechthoekig grondplan tot stand gekomen naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het onderkelderde dubbele woonhuis heeft twee bouwlagen en kapverdieping. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met rode, rechtsdekkende pannen. Eenvoudige gootlijst op klossen. De noklijn loopt globaal in oost-westelijke richting en zo loopt ook de scheidingslijn tussen de afzonderlijke woningen. Aan weerszijden van die scheidingslijn liggen de twee trappenhuizen. Gemetselde schoorstenen met verschillende rookkanalen en kleine dakkapellen. De gevels zijn in staand verband gemetseld met in rood-bruine tinten geschakeerde bakstenen. Op de vier hoeken van het dubbele woonhuis bevinden zich de voor het werk van Van Epen kenmerkende steunberen. Deze verjongen zich tot boven de gootlijst. De voor- en achtergevel heeft vlechtingen in het metselwerk. De vier gevels hebben op de verdieping een in metselwerk en uitkraging geaccentueerde gevellijst en vensters in houten kozijnen en openingen in het metselwerk ter ontluchting. De voorgevel aan de westzijde heeft op de begane grond de toegangen tot de woningen onder brede luifel aan metalen trekstaven. De keuken bevindt zich naast de entree. De zware houten toegangsdeuren hebben een zeszijdig licht met siersmeedijzeren traliewerk. Tuinhek te midden van gemetselde posten en kort tuinpad leiden naar deze deuren. Verder tuinhek op gemetselde en lage voeting. Naast de afzonderlijke toegangen bevindt zich per woning een tweezijdige erker over begane grond en verdieping. In vorm met de erker overeenstemmende vensters. Verder kleine enkelvoudige of gelede vensters met afgeschuinde benedendorpel en gemetselde strek. De achtergevel in het oosten heeft een gelijkmatige vensterverdeling. Vensters met draairamen en smalle penanten. Openslaande deuren geven toegang tot de tuin. De zijgevels worden beheerst door een grote vanaf het maaiveld opgaande driezijdige uitbouw over drie bouwlagen. Aan de bovenzijde plat afgesloten en ingestokel in de kap. In de uitbouw vensters van verschillende afmetingen en geleding. In de verdere gevel gelede en lage vensters.

Waardering

Uit 1920-1923 daterend dubbel woonhuis, met bijbehorend tuinhek, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van vertrakte Amsterdamse School toegepast voor de middenklasse met gedifferentieerde woningtypen als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527812. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Dubbele villa

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1926
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Verstrakte AS

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Epen, J.C. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Lippits, M.J.E. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur