Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527929
Complexnummer
527928 - Enghuizen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/64
Kadastrale aanduiding
Hummelo A 435
Bij Kasteellaan 1, 6999 DA te Hummelo

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1

RUÏNES VAN HET KASTEEL ENGHUIZEN dat tussen 1835 en 1842 werd gebouwd van zandsteen en rode baksteen en als middelpunt fungeerde van de vrijwel gelijktijdig gerealiseerde parkaanleg. Tegen het omhooglopende talud van de oprijlaan liggen de restanten van het kasteel waarvan de omtrek en een klein gedeelte van de opbouw duidelijk herkenbaar in het terrein aanwezig zijn.

Waardering

De KASTEELRUÏNE ENGHUIZEN is van belang:

- wegens de ouderdom;

- uit een oogpunt van historie;

- als middelpunt van het 19de-eeuwse, door H. van Lunteren aangelegde landschapspark;

- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527928. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats kasteelruïne

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing