Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
527930
Complexnummer: 
527928 - Enghuizen
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
31 januari 2005
Kadaster deel/nr: 
30699/58
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Bronckhorst
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hummelo
X-Y coördinaat: 
213254 - 447723

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2

HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Het historische park van Enghuizen bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste zijn daar de restanten van de laat 17de-eeuwse aanleg als de lange, van noord naar zuid lopende as waar zowel het 17de-eeuwse als het 19de-eeuwse huis op lagen; het rechthoekige moestuinterrein ten westen van de grote vijver en de trapeziumvormige grote wei ten noorden daarvan. Ten tweede de na de jaren dertig van de 19de eeuw tot stand gekomen wandelbossen met gebogen lanen met begeleidende beplanting van beuken of eiken, die doorsneden worden door slingerpaden als rondwandeling rondom de grote wei, alsmede tussen de 19de-eeuwse kasteelplaats en de rentmeesterswoning cum annexis. Door de hele plaats loopt de Kleine Beek met aftakkingen die zich tot grote en kleine vijvers verbreden en tot sloten weer versmallen en de lanen en paden kruisen via ijzeren of gemetselde bruggetjes (zie hiervoor onderdeel 9). De wandelbossen worden afgewisseld met open wei- en bouwlanden. Ten derde de bouw- en weilanden aan de buitenzijde van de wandelbossen, beplant met solitairen en clumps (boomgroepen), die een wezenlijk onderdeel van het historische park uitmaken als bewust gecreëerde uitzichten vanaf de omlopende lanen.

Het park bevat de volgende elementen van historisch belang, waarvan de opsomming in het noorden begint:

- Het tracé van de 17de-eeuwse laan die begint aan de Broekstraat en (met onderbrekingen) eindigt bij de Spalderkampseweg, met een onderbreking ter hoogte van de grote vijver en het voormalige kasteelterrein: de Kasteellaan die na de Zoezebrugge verder gaat als Moslaan. Daar waar zij het wandelbos binnengaat, is zij aan weerszijden met beuken beplant.

- Een door de weilanden lopende dwarse laan met waterlopen aan weerszijden, die ter hoogte van de 17de-eeuwse as een U-vormige uitstulping heeft (de Vierkante Vievers). Aan de westkant buigt de laan af naar het zuiden, waar zij zich verenigt met het lanenpatroon van het noordelijke wandelbos. Aan de oostkant loopt zij aan op de Broekstraat.

- De (in oorsprong trapeziumvormige) grote wei (de Steenpas). In het midden van de wei loopt van noord naar zuid een meidoornhaag. De contouren van de wei zijn afgerond door de plaatsing van vooruit- en terugspringende boomgroepen. De wei is afgeperkt met 19de-eeuwse natuurstenen palen (zie hiervoor onderdeel 10).

- Het rechthoekige, aan drie zijden ommuurde terrein van moestuin en oranjerie (zie hiervoor onderdeel 3) ten zuiden van de grote wei.

- Het wandelbos met gebogen lanen, slingerpaden en ijzeren en gemetselde bruggetjes (zie hiervoor onderdeel 9) rondom de grote wei.

- De grote vijver met eiland waarop tuinpaviljoen (zie hiervoor onderdeel 4).

- De open ruimte tussen de wandelbossen ten oosten van de grote wei en ten noordoosten van het voormalige kasteelterrein.

- Het oorspronkelijk open terrein ten zuiden van de grote vijver met de ruïne van het 19de-eeuwse kasteel (zie hiervoor onderdeel 1), gebogen lanen en bewust geplaatste boomgroepen (clumps).

- Het wandelbos met gebogen lanen, slingerpaden en ijzeren en gemetselde bruggetjes (zie hiervoor onderdeel 9) ten zuidoosten van het voormalige kasteelterrein.

- De gebogen oprijlaan, aan het begin en het eind gemarkeerd door witte palen (zie hiervoor onderdeel 10) vanaf de Spalderkampseweg, langs de resten van het voormalige kasteel (zie hiervoor onderdeel 1), langs het koetshuis naar de N 314.

- De driehoekige open ruimte ten zuiden van de Spalderkampseweg tot aan de N 314 met een clump van eiken.

- De waterpartij met eilandjes tussen het zuidoostelijke wandelbos en het complex rentmeesterswoningen/paardenstal (zie hiervoor onderdelen 6 en 7), de paardenkolk genaamd.

Waardering

De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG is van algemeen belang:

- wegens de aanwezigheid van 17de-eeuwse formele elementen in de aanleg die in het landschapspark zijn opgenomen;

- als een fraai voorbeeld van een landschappelijke aanleg uit het begin van de 19de eeuw in samenhang met het uit dezelfde tijd stammende hoofdgebouw (thans ruïne);

- als voorbeeld van het oeuvre van Hendrik van Lunteren;

- wegens de deels bewaard gebleven oorspronkelijke beplanting;

- wegens de karakteristiek afwisseling van open en gesloten ruimtes;

- wegens de bewuste plaatsing van solitairen en clumps (boomgroepen) in vista's vanaf het hoofdgebouw en vanuit de rondlopende lanen;

- wegens het karakteristieke paden- en bekenpatroon;

- wegens de visueel-ruimtelijke context waarin de gebouwen een bewuste plaats hebben gekregen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKasteellaan16999 DABijHummelo

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HummeloA156
HummeloA408
HummeloA374
HummeloD1951
HummeloA784
HummeloA428
HummeloA404
HummeloA450
HummeloA432
HummeloA888
HummeloA233
HummeloA902
HummeloA421
HummeloA889
HummeloD774
HummeloA375
HummeloA586
HummeloD2518
HummeloD1826
HummeloA231
HummeloE66
HummeloD883
HummeloA280
HummeloD383
HummeloA777
HummeloA901
HummeloA426
HummeloA407
HummeloA773
HummeloA878
HummeloD2199
HummeloA330
HummeloA417
HummeloA771
HummeloA402
HummeloA452
HummeloA856
HummeloA331
HummeloA895
HummeloD1637
HummeloA441
HummeloE138
HummeloA435
HummeloA239
HummeloE135
HummeloD1167
HummeloA433
HummeloD780
HummeloA401
HummeloD378
HummeloA499
HummeloA892
HummeloA409
HummeloD380
HummeloD1819
HummeloD1372
HummeloA894
HummeloD395
HummeloA425
HummeloE289
HummeloD777
HummeloA316
HummeloA141
HummeloD2200
HummeloE62
HummeloA414
HummeloA783
HummeloA413
HummeloA151
HummeloA323
HummeloA137
HummeloA446
HummeloD755
HummeloA223
HummeloA410
HummeloA451
HummeloA442
HummeloA399
HummeloD379
HummeloA320
HummeloA240
HummeloA424
HummeloD786
HummeloA431
HummeloA430
HummeloD817
HummeloD778
HummeloD1828
HummeloA891
HummeloA317
HummeloD779
HummeloA434
HummeloD1822
HummeloA318
HummeloA232
HummeloA234
HummeloD396
HummeloE139
HummeloE141
HummeloD1952
HummeloA890
HummeloE152
HummeloA405
HummeloA429
HummeloD1823
HummeloA412
HummeloD394
HummeloA492
HummeloE137
HummeloA866
HummeloD1827
HummeloA420
HummeloA437
HummeloD1998
HummeloA445
HummeloA237
HummeloD397
HummeloA319
HummeloA715
HummeloD1073
HummeloA792
HummeloD1820
HummeloD1636
HummeloA416
HummeloA306
HummeloA140
HummeloA308
HummeloD1495
HummeloA775
HummeloA235
HummeloA236
HummeloA152
HummeloA893
HummeloE136
HummeloA321
HummeloA780
HummeloA794
HummeloA418
HummeloA436
HummeloD1235
HummeloE67
HummeloA427
HummeloD1954
HummeloA782
HummeloD882
HummeloA444
HummeloA403
HummeloA324
HummeloA400
HummeloA411
HummeloA307
HummeloA879
HummeloD1745
HummeloA769
HummeloD1497
HummeloA453
HummeloA153
HummeloD773
HummeloA491

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark