Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528084
Complexnummer: 
528082 - Diepenheim
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
28 februari 2005
Kadaster deel/nr: 
12591/72
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hof van Twente
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Diepenheim
X-Y coördinaat: 
234195 - 468869

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2

DE HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van Diepenheim bestaat uit een aantal karakteristieke componenten, te weten de kasteelbelt met de zevenhoekige dubbele omgrachting en de Rode Allée uit de 17de eeuw; het lanenstelsel ten westen en noorden van het huis uit de 18de eeuw en de gebogen toegangslaan, het landschapspark met vijvers en paden ten noordoosten van het huis en de tuinaanleg links (ten zuiden) van het huis uit het begin van de 20ste eeuw. De tuin- en parkaanleg bevat de volgende elementen van historisch belang: - het voorplein met cirkelvormige gazons uit het begin van de 20ste eeuw met in het midden een betonnen tuinvaas op een sokkel (zie hiervoor onderdeel 10) - het leifruit tegen de gevels van de beide bouwhuizen en de zijvleugels van het huis - de formele tuin ten zuiden van het huis met een patroon van buxushagen uit het begin van de 20ste eeuw met in het midden een sokkel met zonnewijzer (zie hiervoor onderdeel 10), aan de westkant door een gemetselde tuinmuur (zie hiervoor onderdeel 12) afgesloten - de moestuin met kas en koude bakken (zie hiervoor onderdeel 11) achter het linker bouwhuis uit het begin van de 20st eeuw - de voormalige kasteelbelt (thans weide) achter het huis, begrensd door haagbeuk, binnen de omgrachting met doorzichten in de haag naar het buitengebied. Zonnewijzer in het midden (zie hiervoor onderdeel 10) - de dubbele 17de-eeuwse omgrachting met fruitboombeplanting op de tussenliggende singel - de beide 'bastions' aan de zuidwest- en noordwestzijde van de omgrachting - de gebogen oprijlaan uit het begin van de 19de eeuw (1827?) met laanbeplanting en toegangshek (zie hiervoor onderdeel 6) de voormalige Bongert ten zuidoosten van de omgrachte huisplaats, sedert het midden van de 19de eeuw een weide met boomgroepen, die een Sterrenbos: voornamelijk loofhout (eiken) Pad langs gebogen langgerekte waterpartij Rododendrons - zicht biedt vanaf het huis op de Kooijdijk (Lochemseweg) en vice versakerkje - het park en parkbos ten noordoosten van de huisplaats uit het begin van de 19de eeuw met gebogen vijver, slingerpaden en verlande kleine vijver en dito appendixvormige waterpartij aan de kant van de Regge - de Rode Allée met laanbeplanting (voornamelijk zomereik) met toegangshek aan het eind (zie hiervoor onderdeel 8) als onderdeel van de oudste aanleg rond het huis - de parkweides en de zichtas ten westen van zevenhoek - de laan aan de noordkant van de zevenhoek in westelijke richting tot aan de brug (Vlierdijk) - weide en aansluitend parkbos ten noorden van de huisplaats met houtloods (zie hiervoor onderdeel 13) - laan ten noorden van bovengenoemde weide tot aan de Leidebeek in het westen - de overtuin ten zuiden van de Lochemseweg met voormalige chauffeurswoning (zie hiervoor onderdeel 14)

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Diepenheim is van algemeen cultuurhistorisch en tuinhistorisch belang:

- wegens de aanwezigheid van 17de- en 18de-eeuwse formele elementen in de aanleg

- wegens het vroeg 19de-eeuwse landschapspark ter vervanging van een 18de-eeuws Sterrenbos aan de noordoostkant van de huisplaats

- wegens de aanwezigheid van een aantal doorzichten vanuit het huis op het omringende landschap

- als uitdrukking van een ontwikkeling in de geschiedenis van de tuinarchitectuur van de 17de tot de 20ste eeuw, waarbij zowel formele als landschappelijke elementen naast elkaar te herkennen zijn

- wegens het karakteristieke lanen-, paden- en vijverpatroon

- wegens de bijzondere structuur van de omgrachting met 'bastions' als verwijzing naar een militaire versterking

- wegens de visueel-ruimtelijke context waarin de gebouwen een bewuste plaats hebben gekregen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaStedeke17478 RVBijDiepenheim

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DiepenheimB82
DiepenheimB2649
DiepenheimB1764
DiepenheimB1913
DiepenheimB79
DiepenheimB100
DiepenheimB2873
DiepenheimB80
DiepenheimB88
DiepenheimB87
DiepenheimB2630
DiepenheimB83
DiepenheimB109
DiepenheimB106
DiepenheimB2707
DiepenheimB112
DiepenheimB78
DiepenheimB77
DiepenheimB107
DiepenheimB2706
DiepenheimB1915
DiepenheimB81
DiepenheimB1577
DiepenheimB114
DiepenheimB1914
DiepenheimB84
DiepenheimB113
DiepenheimB85
DiepenheimB1763
DiepenheimB2830
DiepenheimB101

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark