Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528521
Complexnummer
528520 - Boerderijcomplex Achterland 3
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82977/24
Kadastrale aanduiding
Groot-Ammers G 12
Achterland 3, 2964 LA te Groot-Ammers

Omschrijving

Onderdeel 1

Inleiding

In aanleg 17-eeuwse boerderij van het hallehuistype, waarvan het voorhuis grotendeels uit de tweede helft van de 18e eeuw dateert en het stalgedeelte vernieuwd en vergroot is in eerste kwart van de 19e eeuw en aan het eind van de 19e eeuw (metselwerk gevels). In 1973 werd de rechter zijgevel van het bedrijfsgedeelte nogmaals vernieuwd. De boerderij is het hoofdonderdeel van een agrarisch complex dat verder nog bestaat uit een boenhok en een zandhok.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken BOERDERIJ op een vrijwel rechthoekige plattegrond. Het bedrijfsgedeelte springt ten opzichte van het woonhuis aan beide zijden iets uit. Het karakteristieke silhouet van de boerderij wordt mede bepaald door het wolfdak met een kamelenrug als overgang van het lagere woongedeelte naar het veel hogere bedrijfsgedeelte. Het dak is met riet gedekt met uitzondering van het rechter dakvlak van het bedrijfsgedeelte dat aan het einde van de 19e eeuw van kruispannen is voorzien. In het metselwerk van de gevels en de hierin aanwezige vensters en deuren zijn verschillende bouwfasen afleesbaar. Kenmerkend is dat de achtergevel van het bedrijfsgedeelte links is voorzien van een afgeschuinde hoek met dubbele wagendeuren. De achtergevel is aan de bovenzijde van een houten beschieting voorzien. De voorgevel is een door een wolfeind afgeknotte puntgevel waarin zich de voordeur rechts van het midden bevindt. Rechts is de ligging van kelder en opkamer afleesbaar aan het laag in de gevel geplaatste kelderraam met diefijzers waarboven een opkamervenster met schuifraam en luiken. Links in de voorgevel twee vensters (het linker lager in de gevel geplaatst) met schuiframen en luiken en in de geveltop een zoldervenster zonder luiken. In het interieur scheidt een brandmuur (vermoedelijk XVIIA) het voorhuis van het middenhuis. In het woongedeelte bevindt zich rechts een opkamer met kelder. Het voorhuis kent een constructie van twee ankerbalkgebinten waarvan de gebintstijlen in de stenen zijwanden van de middenbeuk zijn opgenomen Deze voorkamer is tegen de brandmuur voorzien van een betegelde schouw en heeft verder onder meer een bijzondere houten bedstede (XIX?). Naast de entreedeur leidt een steile houten trap naar de voorzolder. Het middenhuis is verbouwd in 1943 en onderscheidt zich in het interieur door hiervoor karakteristieke elementen. In dit gedeelte ook sporen van vroegere bouwfasen, waaronder restanten van een betegelde schouw. In het bedrijfsgedeelte dateren de grenen ankerbalkgebinten uit XIXa. De constructie van de stal is voorzien van een vloedzolder.

Waardering

BOERDERIJ van het hallehuistype, van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde en bouwhistorische waarde vanwege de ouderdom en de goed bewaarde verschillende bouwfases vanaf de 17e eeuw tot in de twintigste eeuw. De boerderij is een goed voorbeeld van een voor de streek karakteristiek traditioneel boerderijtype met in het interieur diverse gave details uit diverse bouwperioden waaraan de boerderij tevens zeldzaamheidswaarde ontleent. De boerderij is verder bijzonder vanwege de hoofdvorm met kamelenrug en heeft situationele en ensemblewaarden vanwege de samenhang met de overige opstallen en de karakteristieke situering in een boerderijlint.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528520. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing