Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528522
Complexnummer
528520 - Boerderijcomplex Achterland 3
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82977/19
Kadastrale aanduiding
Groot-Ammers G 12
Bij Achterland 3, 2964 LA te Groot-Ammers

Omschrijving

Onderdeel 2

Inleiding

Boenhok met boenstoep (XIXB), rechts op het erf van de boerderij Achterland 3 aan een sloot gelegen.

Omschrijving

BOENHOK met BOENSTOEP. Het in gepotdekselde houten delen op een gemetselde voeting opgetrokken object is op rechthoekige grondslag opgetrokken en wordt afgedekt met een lessenaardak voorzien van rode Oudhollandse pannen. De brede opening in de naar het erf gerichte gevel is aan de bovenzijde getoogd. De direct aan het water gelegen achterzijde van het boenhok is open. Het vloerniveau loopt af tot iets boven slootniveau.

Waardering

BOENHOK met BOENSTOEP (XIXB), van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde en de ensemblewaarde als kenmerkend voorbeeld van een boenhok en als historisch-functioneel onderdeel van het agrarische bedrijf. Het object is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van de verschijningsvorm.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528520. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boenstoep

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing