Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529526
Complexnummer
529525 - Zuidewijn
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82821/92
Kadastrale aanduiding
Sprang C 60
Hogevaart 60, 5161 PN te Sprang-Capelle

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1:

HOOFDGEBOUW (Zuidewijn). Het in oorsprong 15de-eeuwse edelmanhuis is aan het einde van de 16de eeuw, met gebruikmaking van oudere delen, herbouwd waarvan het vooruitspringende middenstuk en de haaks daarop staande zijvleugel (links) met zij-trapgevel dagtekent; bij een grote verbouwing in de 17de eeuw is de rechtervleugel met (halve) trapgevel toegevoegd. In 1763 is het huis nogmaals uitgebreid en zodanig verbouwd, dat de vensters vergroot zijn en voorzien van ramen met kleine roedenverdeling en luiken. De luiken zijn geschilderd in de heraldische kleuren van de familie De Roy van Zuidewijn. Het uit rechthoekige bouwvolumes geel bakstenen pand bestaat uit twee bouwlagen, aan de voorzijde beëindigd door lijstgevels, en overkapt door met gesmoorde pannen gedekte schilddaken met trapgevels. De vierassige vooruitspringende voorgevel is in twee fasen opgetrokken met links het 16de-eeuwse deel en rechts het 17de-eeuwse deel waarin twee opkamervensters met luiken. Uiterst links is de entreepartij bestaande uit een toegangsdeur met bovenlicht gevat in omlijsting met kroonlijst op voluutvormige consoles uit het begin van de 19de eeuw; in het bovenlicht een rozet en bloemvormige roeden. Op de nok een houten dakruiter met klok. Aansluitend het terugliggende deel met vier vensterassen. Tussen de noordelijke zijgevel en het koetshuis staat een bakstenen MUUR onder een ezelsrug die de voorplaats afsluit; in de muur een getoogde poortje; ook vanaf de zuidelijke zijgevel loopt een bakstenen muur met tandlijst en onder een ezelsrug. Tegen de muur een MUURFONTEIN van mortel, vermoedelijk een replica uit de laat 19de / vroeg 20ste eeuw. De achtergevel geeft een onregelmatig aanzien met verspringende bouwvolumes van verschillende hoogten met deels de oude en deels vernieuwde vensters. De tekstplaat (1872) aan de achterzijde is van Belgisch hardsteen. Tegen de zijgevel (zuid) een uitgebouwd privaat. In het INTERIEUR is onder meer van belang een 16de- en 18de-eeuwse deur; 17de-eeuwse kariatide aan trapleuning; schoorsteel in Lodewijk XVI-stijl; oude balkenzolderingen.

Waardering

HOOFDGEBOUW (Zuidewijn) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een 16de-eeuwse edelmanshuis;

- vanwege de gaafheid van het ex- en interieur;

- vanwege de gave en onaangetaste ligging in het (lineaire) ontginningslandschap;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529525. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
verbouwing
1763
1763
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing