Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529527
Complexnummer
529525 - Zuidewijn
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82821/88
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Sprang C 3268
Sprang C 1461
Sprang C 60
Sprang C 12
Sprang C 51
Sprang C 1460
Sprang C 24
Sprang C 25
Sprang C 61
Sprang C 62
Sprang C 52
Bij Hogevaart 60, 5161 PN te Sprang-Capelle

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de buitenplaats Zuidewijn. De kleinschalige aanleg rondom het huis Zuidewijn is sober en functioneel van karakter en bestaat in hoofdlijnen uit een moestuin annex boomgaard en eikenbosje bij het huis gelegen binnen een structuur van rechte lanen. Over de ontwikkeling van de aanleg zijn weinig gegevens voorhanden; op de kadastrale minuut van ca.1820 staat de aanleg voor het eerst enigszins gedetailleerd aangegeven. Voor het huis parallel aan de Hoge Vaart loopt een enkele lindelaan met lindestoelen, mogelijk uit de 18de-eeuw of eerder tot de aanleg behorend. Achter het huis ligt een klein eikenbosje in vierkantsverband met op de hoeken een es en een beuk uit de aanvang van de vorige eeuw. De twee in aanleg 19de-eeuwse ontginningslanen (gemengd loofhout): de brede oost-westlaan van ca.250 meter en de van noord-zuid verlopende dwarslaan van ca.1 kilometer vormen de structuur bepalende en opgaande elementen in een verder vlak weidelandschap. De rechthoekige moestuin annex boomgaard is aan drie zijden omhaagd met aan de randen enkele solitaire bomen en geheel door sloten omgeven; rechthoekige padenstructuur (onverhard) met centrale middenas; deels gras deels met fruitbomen; axiale ruimtewerking. De toegang wordt geaccentueerd door twee kegelvormig gesnoeide taxussen (vroeger vormsnoei als haantje).

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de buitenplaats Zuidewijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een kleinschalige aanleg van een utilitaire buitenplaats;

- vanwege de eenvoudige functionele opzet;

- vanwege de gave en onaangetaste ligging in het ontginningslandschap met weidegrond en lanen;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529525. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing