Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
529986
Complexnummer: 
529985 - Bleijenbeek
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
7 januari 2011
Kadaster deel/nr: 
82684/13
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Bergen (L)
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Afferden L
X-Y coördinaat: 
200968 - 405305

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

KASTEELRESTANT behorend tot het complex historische buitenplaats Bleijenbeek. Het kasteel, dat voor de verwoesting in 1945 gold als een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een riddermatig huis uit de tweede kwart van de 17de eeuw met een middeleeuwse kern, is thans een bouwval bestaande uit een kelder en delen van opgaand muurwerk uit verschillende perioden. Het kasteel werd gevormd door vier vleugels rondom een kleine binnenplaats. Deze grondvorm is nog duidelijk herkenbaar: een forse achtervleugel op het noorden met haaks daarop twee smallere zijvleugels en op het zuiden de tussen de zijvleugels gevatte voorgevel met een centrale ingangspartij. Van de noord- en oostvleugel zijn grote delen muurwerk bewaard gebleven, evenals de uit het einde van de 17de eeuw daterende arcadegalerij met kruisgewelven, die rusten op bakstenen pijlers, en delen van de traptoren die zich op de binnenplaats in het midden tegen de achtervleugel bevinden. Het muurwerk bestaat voornamelijk uit baksteen, alleen voor de fronten van de doorgangen en de vensterdorpels is natuursteen toegepast. In de noordvleugel bevindt zich de gaaf bewaarde 15de-eeuwse kelder (onder de grote zaal) voorzien van op gordelbogen rustende tongewelven, tegelvloeren en wijnrekken. Het opgaand muurwerk van de zaal heeft een muurdikte van 1,8 meter aan de noord- en westzijde en een zuidgevel van 1 meter dikte. In de zuidwesthoek van de zaal ligt een waterput. De noordoosthoek bevat de resten van een vermoedelijk laat 14de-eeuwse woontoren; in de zuidwand ervan een kaarsnis. In de voorgevel is de 17de-eeuwse hoofdingang nog aanwezig, gevormd door een opening gevat in een hardstenen omlijsting van blokwerk en bekroond door een fronton met in het timpaan het wapen van het geslacht Schenck van Nydeggen.

Waardering

Kasteelrestant (Bleijenbeek) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de archeologische en bouwhistorische waarde;

- vanwege de cultuurhistorische betekenis als restant van een van oorsprong verdedigbare middeleeuwse burcht, die in latere tijden werd voorzien van tuinaanleg en lanenstelsels;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de aanleg van grachten, lanen en tuinen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBleijenbeek105851 EEBijAfferden L

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenKasteel, buitenplaatsKasteel

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Bergen LimburgR1165

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenKasteel, buitenplaats