Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
531023
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
't Gasthuis
Complexnummer: 
531021 - 't Gasthuis
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
8 maart 2013
Kadaster deel/nr: 
82756/123
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Eijsden-Margraten
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Bemelen
X-Y coördinaat: 
183193 - 317168

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

HISTORISCHE TUIN EN PARKAANLEG (onderdeel 2). De aanleg bestaat uit a: een landschapspark aan de westzijde van het huis en b: een kleine door mergelmuren omsloten binnentuin op de cour.

a: Waarschijnlijk is in de periode dat Albert Carel Hesselt van Dinter het huis bewoonde, tussen 1793 en 1818, de huidige parkaanleg in landschapsstijl tot stand gekomen. De parkaanleg is gesitueerd op een rechthoekig terrein en naar de weg toe afgesloten door een achttiende-eeuwse muur van indrukwekkende lengte. Het landschapspark bestaat uit een kleine min of meer vlakke parkweide met solitairen (gingo, zuileik, tulpenboom, linde) in de nabijheid van het huis, die ongeveer ter hoogte van de grot overgaat in een meer geaccidenteerd terrein met parkbos (beuk, eik, acacia, kastanje) en slingerpaden. De grot, waarvan de stichtingssteen het jaar 1804 draagt, geeft een indicatie van de ontstaansdatum van het huidige park. In de parkweide in de nabijheid van het huis ligt een ruitvormig padenpatroon. De grot draagt een ondubbelzinnige verwijzing naar de Vrijmetselarij, wat bijzonder is, omdat verwijzingen naar dit spiritueel genootschap doorgaans verholen plaatsvonden. De aanleg van het gaaf bewaarde park in landschapsstijl van 't Gasthuis, waarin de grot het hoofdornament vormt, is wellicht tevens deels uit het gedachtegoed van dit genootschap geconcipieerd. Voor de beschrijving van de grot zie onderdeel 11.

b: rechthoekige binnentuin (nutstuin) pal ten oosten van de zijgevel van de poort, gelegen op een verhoogd terras en omsloten door muren van mergel. De muur naar de cour is slechts ca. een meter hoog en als balustrade opgetrokken, waardoor er vanuit de tuin zicht is op de cour en vice versa.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG VAN 'T GASTHUIS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege:

- de gaafheid van het vroeg landschappelijke park;

- de voorbeeldwaarde van een klein landschapspark behorende bij een kleinere historische Limburgse buitenplaats;

- de waarde als landschappelijke bedding van de Vrijmetselaarsgrot, die het hoofdornament in het park vormt;

- de aanwezigheid van een kleine nutstuin naast het huis.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaGasthuis556268 NNBijBemelen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
MargratenE216
MargratenE229
MargratenE231

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark