Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
531565
Complexnummer: 
531561 - NHW-Batterij aan de Overeindseweg
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
12 september 2014
Kadaster deel/nr: 
64685/58
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Nieuwegein
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nieuwegein

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Cluster 52. Remise (gebouw E).

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

REMISE (gebouw E), als aardgedekt, bomvrij bouwwerk, dat in een tweede bouwfase is toegevoegd aan de oorspronkelijk als verdedigbaar aardwerk aangelegde batterij aan de noordzijde van de Overeindseweg en - wetering. De aan de noordoostzijde van de batterij gesitueerde remise had een vergelijkbare pendant op de zuidelijke batterij. Dit gebouw (gebouw F) is bij het opruimen van deze batterij verdwenen.

Omschrijving

Ten oosten van het wachthuis gelegen, omstreeks 1880 opgetrokken REMISE (gebouw E) van trasbeton, bestaande uit een in later tijd met beton beklede gevel met een stalen deur aan de westzijde of keelzijde. De overige gevels en het dak zijn aangeaard. De remise bevat één vertrek.

De REMISE is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw).

Het betreft hier een onderdeel van omstreeks het laatste kwart van de 19de eeuw, namelijk een voorbeeld van een met aarde gedekt, bomvrij gebouw.

* Ensemblewaarden en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

* Het onderdeel is representatief (karakteristiek) omdat het in verschijningsvorm kenmerken vertoont die het toenmalige defensieve doel onderstrepen.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
NieuwegeinBatterij a/d Overeindseweg met inundatiekanaal/annexe werken

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
JUTPHAASD2120

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen