157 Resultat(en)

Tergracht 1, 9091 BG te Wyns

Monumentnummer: 15641
Provincie: Fryslân

Grote gaaf bewaarde kop-hals-rompboerderij fraai aan de Dokkumer Ee gelegen; voorhuis onderkelderd, overal zesruitsvensters met blinden.

Molenweg 1, 9251 EE te Burgum

Monumentnummer: 35633
Provincie: Fryslân

Boerderijtje blijkens jaartalankers uit 1736. Zesruitsvensters beneden en in de geveltop; omlopende goot.

Nieuwstad 5, 9251 LM te Burgum

Monumentnummer: 35634
Provincie: Fryslân

Herv. Kerk en Toren, gelegen op een kerkhof. Het als parochiekerk gestichte gebouw is in de 13e eeuw onder de Reguliere Kanunniken uitgegroeid tot een in steen overwelfde driebeukige kerk met koor waarin duidelijke kenmerken...

Schoolstraat 17, 9251 EA te Burgum

Monumentnummer: 35635
Provincie: Fryslân

Groot dorpshuis onder twee evenwijdige zadeldaken tussen topgevels met hoekschoorstenen; omlijste ingang en zesruitsvensters.

Schoolstraat 77, 9251 ED te Burgum

Monumentnummer: 35636
Provincie: Fryslân

Orangerie van Glinstra State onder schilddak met twee hoekschoorstenen met borden; ingang en tweemaal twee vensters halfrond gesloten naar de trant van het tweede kwart van de 19e eeuw.

Schoolstraat 82, 9251 ED te Burgum

Monumentnummer: 35637
Provincie: Fryslân

Tot dorpshuis verbouwde grote boerderij met halsvormige top boven de ingang gedateerd 1773. Betimmerde kamers en schouwen, waarvan een met tegels.

Schoolstraat 84, 9251 ED te Burgum

Monumentnummer: 35639
Provincie: Fryslân

Laag breed dorpshuis onder omgaand zadeldak met hoekschoorstenen waarop borden. Zesruitsvensters.