Complexgegevens

Complexnummer
469114

Omschrijving

Het BROUWERIJCOMPLEX omvat de binnen het beschermde gezicht van Hilvarenbeek en deels aan het Vrijthof gesitueerde gebouwencomplex, waarvan de brouwerij de Roos c.a. dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw, en het woonhuis vermoedelijk dateert uit de 18e eeuw; tussen deze gebouwen - de brouwerij is gelegen aan de St. Sebastiaanstraat en het woonhuis aan het Vrijthof - bevindt zich een gemetselde poort en daarop aansluitende muren, die de gebouwen met elkaar verbinden.

Met de bescherming van het geheel als complex naast de afzonderlijke, samenstellende onderdelen - wordt de samenhang van de onderdelen (en dus ook het streven naar het behoud daarvan) als belang naar voren gebracht. Wijziging van een onderdeel moet derhalve worden gezien als een wijziging van het geheel; een afweging van de belangen moet dan ook tevens in dat verband plaatsvinden.

Het brouwerijcomplex heeft de volgende samenstellende onderdelen:

1 BROUWERIJ, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 469277;

2 INVENTARIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 469278;

3 STOOKRUIMTE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 469279;

4 POORT C.A., zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 469280;

5 WOONHUIS MET AANBOUWEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 469281.

Het binnen het stadsgezicht gelegen brouwerijcomplex met de uit de tweede helft van de 19e eeuw daterende brouwerij en de daarin aanwezige brouwketels, inventaris, gereedschappen enz. en het vermoedelijke uit de 18e eeuw daterende woonhuis met de aanbouwen en de daartussen gesitueerde poort met daarop aansluitende muren vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische, architectuurhistorische, zeldzaamheids-, situerings- en ensemble waarde.