Complexgegevens

Complexnummer
507316

Omschrijving

Inleiding

Woonhuiscomplex bestaande uit een in 1903 gebouwde dienstwoning (Opzichterswoning voor Rijkswaterstaat), een bijbehorende schuur en een giet- en smeedijzeren hekwerk. Het complex ligt in de directe nabijheid van het sluiscomplex Dieverbrug bestaande uit een inmiddels gerenoveerde schutsluis, een pompgebouw uit 1925, een verbouwde sluiswachterswoning en enkele overige dienstgebouwen. Op het erf van de dienstwoning zelf staan enkele karakteristieke bomen waaronder een rode beuk. De dienstwoning vormt het hoofdelement van het complex.

Waardering

Woonhuiscomplex van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege de infrastructurele ontwikkeling van de Drentse Hoofdvaart en de belangrijke positie die Dieverbrug daarbij inneemt, vanwege de vormgeving en materiaalgebruik alsmede vanwege de ruimtelijk-historische ontwikkeling van Dieverbrug. Betrekkelijk gaaf.