Complexgegevens

Complexnummer
515765

Omschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS BRAKESTEIN Ridderstraat 88 te Oosterhout

Omschrijving complex: De buitenplaats Brakestein is zeer klein en ligt binnen de grenzen van de bebouwde kom van Oosterhout; zowel het huis met het koetshuis als het kleine landschapspark dateren uit het begin van de 19e eeuw; op de plaats van het huis heeft vroeger een ouder gebouw gestaan. Het complex heeft een min of meer rechthoekige plattegrond en ligt in oost-west richting aan de zuidzijde langs de Ridderstraat; hierlangs loopt een eenvoudig oud ijzeren hekwerk; van de moestuin, die ooit ten zuiden van het koetshuis lag, resteert alleen een kort stuk tuinmuur. Aan de noordzijde wordt het complex begrensd door de Ridderstraat, aan de oostkant door de Keiweg, aan de zuidkant door nieuwbouw en aan de westkant door een weilandje, dat tot het slotje Limburg behoort. Het complex bestaat uit: HUIS (1), PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), POMP (4), HEKWERK (5) en MUUR (6).

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Waardering De historische buitenplaats Brakestein is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom en vanwege de relatieve gaafheid van de aanleg van het complex; het is een interessant voorbeeld van een zeer klein gebied waarop toch een "complete" landschappelijke aanleg gerealiseerd is.