Complexgegevens

Complexnummer
517020

Omschrijving

Inleiding.

Het complex omvat enige gebouwen, behorende tot de ZWAKZINNINGENINRICHTING Huize Assisië, opgetrokken in 1903 in Neogotische stijl. Gesticht door de Broeders Penitenten uit Boekel voor de zorg voor 'idioten'. Het omvat het HOOFDGEBOUW, de KAPEL, het H. HARTBEELD, het FRANCISCUSBEELD, de BOERDERIJ, de KANTINE en de WERKPLAATS. De overige gebouwen op het terrein zijn deels zeer sterk verbouwd en vallen buiten de bescherming.

Omschrijving.

De gebouwen bevinden zich in het centrum van het ruime terrein van de inrichting en waren in de oorspronkelijke opzet streng axiaal geordend. Het hoofdgebouw vormt ook nu nog het beginpunt van een symmetrieas haaks op de achterzijde van dit gebouw. Aan een ontsluitingsweg liggen respectievelijk de kapel, de boerderij en het dienstgebouw.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. Het heeft architectuurhistorische waarde als representant van de Neogotische, katholieke gestichtsstijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.