Complexgegevens

Complexnummer
520283

Omschrijving

Omschrijving van het complex:

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DODDENDAEL is gelegen ten noordoosten van het dorp Ewijk in het land van Maas en Waal en bestaat uit het in oorsprong middeleeuwse huis, dat samen met enkele 19e eeuwse bijgebouwen en restanten van een oude walmuur op het omgrachte huiseiland staat; via een brug is het eiland verbonden met een nieuw ingericht voorplein, vanwaar een gebogen oprijlaan met oude eiken naar de Ewijkse Binnenweg voert; ten westen van de laan en ten zuidwesten van de deels zeer brede gracht ligt een drassig bos, waarin oude legakkers te herkennen zijn; ten oosten van het huiseiland ligt een door een sloot omringd vierkant terrein, waar vroeger een moestuin en wellicht ook een bongerd was; op de zuidoosthoek ervan staat een 19e eeuws tuinprieel; de rest van het complexgebied bestaat uit weilanden en een nieuwe parkeerplaats; de buitenplaats wordt begrensd door agrarische percelen van derden.

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DODDENDAEL omvat de volgende onderdelen: HUIS (1), PARKAANLEG (2), BIJGEBOUWEN (3), BRUG met HEK (4), WALMUUR (5), KOEPEL (6) en DUIKERMUUR (7).

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DODDENDAEL is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de relatieve gaafheid van het complex voor wat het ensemble van de omgrachte gebouwen met de praktisch onaangetaste middeleeuwse infrastructuur betreft; het complex is een goed voorbeeld van een eenvoudig doch robuust versterkt huis in een aanleg, waarvan het nutsaspect overheerst; het geheel heeft een zeer agrarisch karakter; de middeleeuwse sfeer is nog "voelbaar".