Complexgegevens

Complexnummer
521134

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJ van het langgeveltype, gebouwd in 1876 in Eclectische stijl en deel uitmakend van de lintbebouwing aan de Groenstraat, een van de vier 'kruisstraten', die het oude centrum van Udenhout vormen. Het complex bestaat uit een woonstalhuis met twee haakse aanbouwen en een vrijstaande langsdeelschuur uit 1893.

Waardering

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de aanpassing in de late negentiende eeuw van het traditionele boerderijtype in de Meijerij aan nieuwe eisen. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de toepassing van motieven uit de neostijlen aan een landelijk bouwwerk, dat getuigt van de negentiende-eeuwse bloei van de Brabantse Meierij. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van de reeks waardevolle boerderijen en woonhuizen aan de belangrijke nederzettingsstructuur van de 'kruisstraten'. Het is gaaf bewaard gebleven.