Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513207
Complexnummer
513205 - Hof van Eden
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82789/131
Kadastrale aanduiding
Bussum C 1366
Bij Franse Kampweg 22, 1406 NW te Bussum

Omschrijving

Inleiding HUT, behorende tot het complex Hof van Eeden, op circa 6 meter afstand ten oosten van het woonhuis van Truida Everts. De hut werd in 1898 ontworpen door Willem Cornelis Bauer, in opdracht van Frederik van Eeden, en in oorsprong gebouwd op het terrein van de gelijktijdig gestichte kolonie Walden, die was geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse schrijver D.H. Thoreau 1817-1862. De half ingegraven en met stro bedekte hut stond aanvankelijk op Oost-Walden bij Van Eedens huis "De Lelie", maar werd in november 1908, na het faillissement van de kolonie, verplaatst naar West-Walden, achter het huisje van Truida Everts (met wie Van Eeden in 1907 hertrouwde). Later is de hut verbouwd: er kwam een extra raam bij en het strodak werd vervangen door een pannendak. En nog weer later is het horizontale beschot aan de buitenzijde gedeeltelijk vervangen door verticale delen. In deze hut werkte Van Eeden onder meer aan zijn roman "Van de koelen meren des doods".

Omschrijving De hut is een klein, rechthoekig en verdiept in de grond gelegen bouwwerk met houtskelet, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen met nokvorsten. Het licht overstekende dak heeft gladde windveren met afgeronde uiteinden. De westgevel heeft een lage uitbouw onder lessenaarsdak met een grote glasplaat voor de lichttoetreding. In deze uitbouw bevindt zich het tafelblad waaraan Van Eeden zijn teksten schreef.

Het houtskelet is merendeels gepotdekseld. De voorzijde, een op het zuiden gelegen langsgevel, is verticaal beschoten. Deze voorzijde heeft vrijwel in het midden een opgeklampte deur met links hiervan een smal drieruits venster. Aan weerszijden van deur en genoemd venster heeft de voorzijde een twaalfruits stolpraam. De achterzijde, een langsgevel op het noorden, is blind. De schoorsteen die hier oorspronkelijk stond is verdwenen. Het dakschild wordt thans doorbroken door een vierkant rookkanaal. De topgevel van de linkerzijde (W) is blind behoudens de genoemde uitbouw. Deze uitbouw heeft naast de glazen dakbedekking een liggend vijfruits venster. De topgevel van de rechterzijde heeft in het midden een groot zesruits venster.

Waardering De hut is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Hof van Eeden en als één van de weinig overgebleven hutten van de kolonie Walden, ontworpen door de architect W.C.Bauer in 1898, geïnspireerd op de hut van Thoreau en gebruikt door de schrijver Frederik van Eeden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513205. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Kantoorgebouw Hut, waarin eigenaar/schrijver werkte

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1898
1898
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Hut

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Bauer, W.C. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur