Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520380
Complexnummer
520376 - Zwaanwijck
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82767/134
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Nigtevecht A 1182
Nigtevecht A 1183 A1
Nigtevecht A 1183 A2
Nigtevecht A 1183 A3
Nigtevecht A 1183 A4
Nigtevecht A 1183 A5
Nigtevecht A 1183 A6
Nigtevecht A 1183 A7
Nigtevecht A 1183 A8
Nigtevecht A 1183 A9
Nigtevecht A 1183 A10
Nigtevecht A 1183 A11
Nigtevecht A 1183 A12
Nigtevecht A 1183 A13
Nigtevecht A 1183 A20
Nigtevecht A 1183 A21
Nigtevecht A 1183 A22
Nigtevecht A 1183 A23
Nigtevecht A 1183 A24
Nigtevecht A 1183 A25
Nigtevecht A 1183 A26
Nigtevecht A 1183 A27
Nigtevecht A 1183 A19
Nigtevecht A 1183 A14
Nigtevecht A 1183 A18
Nigtevecht A 1183 A16
Nigtevecht A 1183 A17
Nigtevecht A 1183 A15
Klompweg 62, 1393 PM te Nigtevecht
Klompweg 64, 1393 PM te Nigtevecht
Klompweg 66, 1393 PM te Nigtevecht
Klompweg 68, 1393 PM te Nigtevecht
Klompweg 70, 1393 PM te Nigtevecht
Klompweg 72, 1393 PM te Nigtevecht

Omschrijving

Inleiding

Voormalig KOETSHUIS met twee DIENSTWONINGEN in 1896 gebouwd, in chaletstijl met neorenaissance elementen, als onderdeel van de in oorsprong 18de eeuwse en thans met appartementen verbouwde buitenplaats 'Zwaanwijck'. In 1894 besloot de weduwe van de Amsterdamse geldhandelaar M.N. de Pré een nieuwe buitenplaats aan te leggen met naast een nieuw gebouwd hoofdhuis diverse bijgebouwen. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werd de buitenplaats met hoofdgebouw, tuinmanswoning en koetshuis naar ontwerp van de architect M.P. Evelein in 13 appartementen gewijzigd. De tuin werd opnieuw vormgegeven door o.m. Mien Ruys.

Omschrijving

Het pand, gesitueerd rechtsachter (noordoostzijde) het hoofdgebouw, was oorspronkelijk bestemd voor de stalling van onder meer twaalf rijtuigen en bijbehorende paarden. Aan de voorzijde waren twee woningen. Het pand op een samengesteld grondplan bestaat uit een rechthoekig volume haaks op de Klompweg van één bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak, doorsneden door twee dwarse volumes. Het dwarse volume vooraan bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak, het volume aan de achterzijde bestaat uit één bouwlaag, eveneens onder een zadeldak. De elkaar snijdende, vrij vlakke, ver overkragende geknikte zadeldaken zijn van ongelijke goot- en nokhoogten en gedekt met gesmoorde bouletpannen. Op het dak zijn enkele kleine dakkapellen en lichtkoepels geplaatst.

De gevels zijn opgetrokken in baksteen in staand verband met op de begane grond gepleisterd imitatievakwerk. De plint bevat gebosseerde panelen. Horizontale banden, hoeklisenen en aanzet- sluitstenen in de strekken zijn gepleisterd. Alle topgevels zijn voorzien van houten ajourgesneden topgevelvullingen met makelaar. de dakoverstekken rusten op gebiljoende korbelen. De voorgevel (zuidoostzijde) is symmetrisch ingedeeld met twee risalerende delen die als Vlaamse gevel zijn afgesloten, ieder twee bouwlagen hoog en voorzien van een zadeldak met de nok haaks op de weg. De risalerende bouwdelen bevatten respectievelijk op de begane grond links een deur en rechts een roedenverdeeld venster met een rondboog bovenlicht. Op de verdieping is bij beide een keperboogvormig venster geplaatst. In het midden van de voorgevel bevindt zich tussen de twee bouwdelen een dubbele getoogde glasdeur geflankeerd door een hoog, smal rondbooglicht, met recht daar boven in het dakschild een dakkapel onder een lessenaarsdak. De muurvlakken aan weerszijden van de risalerende bouwdelen bevatten een halfrond gesloten venster.

De beide zijgevels zijn nagenoeg identiek in hoofdopzet en hebben een brede en een smallere niet op één lijn liggende risalerend bouwdeel met een zadeldak met overstek. De linkerzijgevel bevat van rechts naar links een deur, waarvoor een gemetselde stoep, in de eerste risalerende partij op de begane grond twee getoogde vensters en op de verdieping twee dubbele draaivensters, voorts een deur met getoogd bovenlicht, een dubbele getoogde glasdeur en in de tweede risalerende partij een deur met bovenlicht en op de verdieping een keperboogvormig venster. De rechterzijgevel heeft in plaats van de dubbele getoogde glasdeur een getoogd venster.

De achtergevel met een iets uit het midden geplaatste topgevelpartij bevat twee dubbele getoogde glasdeuren met rechts en links een getoogd venster op de begane grond en een keperboogvormig venster op de zolderverdieping. Het interieur, dat wat de oorspronkelijke indeling betreft grotendeels aangepast is aan de huidige indeling met zes appartementen, bevat rechts en links aan de voorzijde (de oorspronkelijke personeelswoningen) een opkamer, thans in gebruik als entree met daaronder een kelder en een trap naar boven.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als karakteristiek voorbeeld van een groot laatnegentiende-eeuws koetshuis in chaletstijl met elementen van neorenaissancestijl, alsmede vanwege de gave hoofdvorm en detaillering van het exterieur met imitatievakwerk en ajourgesneden nokvullingen. Voorts vanwege de belangrijke ensemblewaarde in ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang metde overige complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520376. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Koetshuis(L)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1896
1896
exact
verbouwing
1978
1978
exact
verbouwing tot appartementencomplex

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Chalet-stijl
invloeden
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Pre-Theunissen, Johanna de ; Utrecht
opdrachtgever
Hagedorn, H.H. jr ; Utrecht
architect / bouwkundige / constructeur