Complexgegevens

Complexnummer
526863

Omschrijving

Omschrijving van het complex

Het complex landgoed "De Ruwenberg" bestaande uit LANDHUIS, voormalig KOETSHUIS, voormalige PANNENDROGERIJ annex SLANGENMUUR, DUIVENVERBLIJVEN met TUINMUUR, en SPIJLENHEKWERK. Het complex is gelegen aan het einde van een met linden omzoomde oprijlaan. De oorsprong van het landgoed De Ruwenberg, aanvankelijk bekend onder de naam Boecoop, gaat terug tot 1430. In het huidige landhuis, sinds de bouw van een nieuwe grote villa eind negentiende eeuw De Kleine Ruwenberg geheten, zijn delen van de voorganger uit 1532 opgenomen. Na te zijn afgebrand, in 1842 door P. Berail herbouwd.

Aan het begin van de laan een gietijzeren hekwerk met de naam van het landgoed. Aan het einde links, met de nok evenwijdig aan de as van de laan, het tweelaagse landhuis onder schilddak op rechthoekige plattegrond. Rechts van de laan, eveneens met de nok evenwijdig, tegenover het landhuis gelegen voormalig koetshuis onder zadeldak op rechthoekige plattegrond. Links naast het koetshuis een slangenmuur, opgenomen in een pannendrogerij op nagenoeg rechthoekige plattegrond onder zadeldak, waarvan de nok in het verlengde van die van het naburige koetshuis staat. Op enige afstand staat in de tuin van het koetshuis en haaks hierop een tweetal duivenverblijven onder zadeldak op rechthoekige plattegrond, met elkaar verbonden door een met dakpannen afgedekte tuinmuur.

Waardering van het complex

Het landgoed complex "De Ruwenberg" bestaande uit LANDHUIS, voormalig KOETSHUIS, voormalige PANNENDROGERIJ annex SLANGENMUUR, DUIVENVERBLIJVEN en SPIJLENHEKWERK is van algemeen belang. Het complex heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een landhuis met annexen op een landgoed in een parkachtige omgeving. De onderdelen van het complex hebben architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van de interieurs. Ze hebben bouwhistorische waarde vanwege de afleesbaarheid van bouwsporen. In onderlinge samenhang hebben de onderdelen van het complex grote ensemblewaarde.